Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noored: tööintervjuud ei peaks pelgama

Tööturg on oluline teema igaühe jaoks ning tähtis on ta noortelegi. Sel suvel tuli Tallinna noortel hea idee korraldada üks korralik tööturu –teemaline noortevahetus koos osalejatega Portugalist, Itaaliast ja Lätist. Peamiselt lõid projektis kaasa noored, kel reaalset töökogemust veel ei ole.

DSC_0560Projekti veduri, Eilika Mätase sõnul on tööteema noortekeskuses koguaeg õhus ning tegelikkuses on paljudel noortel huvi tööle minna, eriti suveks. Samas napib neil teadmisi ja praktilisi oskusi sellest, milline üks tööotsimise protsess välja näeb ja kuidas selles täpselt käituda. Puudulikud teadmised ja asjaolu, et töö leidmine võib osutuda keerukaks, viivad teinekord aga motivatsioonipuuduseni.

Andmaks noortele vajalikud oskused ja kogemused pakuti noortevahetuse asjaosalistele võimalus kaasa lüüa näiteks töövestluste laadal. “Töövestluste laat on sisuliselt tööintervjuude simulatsioon. Igaüks pidi kandideerima viiele ametikohale ning kohtuma viie erinevat tüüpi tööandjaga. Eesmärk oli noori õpetada ja ette valmistada mitmesugusteks olukordadeks, mis töövestlusel ette võivad tulla”, selgitas Mätas. Nii kohtuti karmi, ettearvamatu, võõrkeeles rääkiva, argliku ja kinnise tööandjaga.

DSC_0525

DSC_0514

 

 

 

 

 

Noortevahetuses osalenud Davidi (21, Itaalia) meelest on tööturuga seonduv kogu Euroopas üks olulisemaid teemasid üldse. Tema sõnul on seis Itaalias hetkel üpris problemaatiline ning seetõttu elab ja töötab noormees praegu hoopis Saksamaal. Tööd otsinud on David mitmetes erinevates riikides ning seetõttu on tal kogunenud hea kogemustepagas tööturul läbilöömiseks. Töövestluse laadal toimunud intervjuude simulatsioone pidas David päris tööintervjuudega sarnaseks ning tema arvates olid need väga head õppevahendid neile, kel reaalset töövestluse kogemust ei ole.

Diana (16, Läti) on senini osa võtnud peamiselt hooajatöödest. Tema sõnul on Lätis või
malus teha suvel koolide ümbruses aiatööd, mille eest makstakse ka vDSC_0538äikest tasu. Töövestlusi aga neile eelnevalt ei korraldata ning toimunud simulatsioon oli tema esmakordne sellelaadne kogemus. „Ma jäin osadele küsimustele vastamisega mõnikord hätta ka, kuid enamus intervjuudest läksid siiski sujuvalt“, jäi tüdruk kogemusega väga rahule. Kõige keerulisem oli neiu sõnul anda intervjuud võõrkeeles. Sellegipoolest võttis simulatsioon tema jaoks maha hirmud ning tulevikus astub tütarlaps tööandja jutule juba muretumalt.

Steven (16, Eesti) jõudis pärast laadal osalemist järeldusele, et  tegelikkuses ei erine tööintervjuud väga palju vestlustest, mida viiakse läbi keskkoolikatsetel. “Koolikatsetel küsitakse, miks nad peaksid sind kooli vastu võtma ja tööintervjuul räägid, miks sa peaksid selle töökoha saama”, võtab noormees asja lihtsalt ja lühidalt kokku. Kõige keerulisem oli Steveni meelest vastata küsimustele stiilis: “Tee kahelauseline kokkuvõte, miks me peaksime valima just sind“.  Seega on noormehe sõnul oluline enne intervjuu algust meelde tuletada oma tugevused ja keskenduda nendele.

Kokkuvõttes arvasid noored, et ideaalne tööintervjuu on selline, mis tekitab ära mines hea tunde ja mõtte, et vestlus oli tore. Head intervjueerijat peeti empaatiliseks, rahulikuks ja otsekoheseks.

DSC_0583

Projekti käigus koostasid noored veel interaktiivse CV ning katsetasid erinevatel kellaaegadel töötamist, jõudmaks selgusele, milline tööaeg just neile kõige paremini sobib. Ka tutvustati noortele erinevaid karjäärivalikute teste ja anti ülevaade erinevate riikide tööturgudest.

„Karjäärivaliku teste näiteks itaallased ja portugallased üldse ei kasuta. Ka on sealsetel tööturgudel palju erisusi, mis siin on äärmiselt ebatavalised. Osade ametikohtade, näiteks õpetajate puhul, kasutatakse seal senini riiklikku suunamist“, toob Mätas välja maade erinevused ja õppimiskohad. Interaktiivsed CV-d ei ole Mätase sõnul ei Eesti ega ka rahvusvahelisel tööturul veel väga levinud. Samas arvasid noored ise, et sellega võib köita mõnede uuendusmeelsemate tööandjate tähelepanu ning selle koostamine on ikkagi kasulik ja põnev.

Olulisem veel kui praktiliste oskuste arendamine on Mätase meelest see, et noored õpiksid iseennast paremini tundma: kuidas end motiveerida, endale eesmärkide seada, tuleviku tarbeks valikuid teha ja iseennast aidata.

Noorte soovitused tööle kandideerimisel:

  • Koosta hea ja nõuetele vastav CV ning motivatsioonikiri ning ajakohasta neid pidevalt. Inspiratsiooni ja näiteid saad näiteks Europassi kodulehelt.
  • Tööintervjuule minnes pane selga korralikud riided: kostüüm, ametlikum kleit, ülikond.
  • Tee tööandja kohta taustainfot ning ole teadlik, kuhu kandideerid.
  • Valmista intervjuu eelnevalt ette. Mõtle läbi näiteks spetsiifilised just selle ametikoha- ja asutusega seotud küsimused ja vastused. Ole valmis ka ootamatusteks.
  • Mõtle läbi oma tugevad küljed ja keskendu tööintervjuul nendele.
  • Rahvusvaheline kogemus tuleb töö leidmisel
  • Kui kandideerid tööle kuskil teises riigis, tee taustainfot sealsete kommete ja tavade kohta. Näiteks ei ole kombeks mõnes riigis saata elektroonselt CV-sid vaid tuleb käia ukselt uksele end tutvustamas.
  • Ärge võtke vastu esimest ettejuhtuvat tööd kui rahaline olukord vähegi võimaldab. Töökohti tuleb ja läheb ning igale poole ei peagi kohe “jah” ütlema. Kui lähed tööle kohta, kuhu sa tegelikult ei taha minna, raiskad oma aega ja tekitad endale stressi.

Vaata ka interaktiivseid CV-sd Telepurgist!

 

Noori intervjueeris ja nende mõtted pani kirja SA Archimedes Noorteagentuuri kommunikatsioonispetsialist Evelin Koppel.