Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootöötajate õpe Norras

Hiiumaa noorsootöötajad käisid Norras, Oslos, et leida viise, kuidas läbi ennetustöö vähendada kuritegevust, sõltuvusainete tarvitamist ja koolist väljalangemist noorte seas.

Nelja tiheda tegevuspäeva käigus saime teada, kuidas on Oslos ennetustöö korraldatud. Pärast suurt infolaviini kõikvõimalikest ennetusprogrammidest leidsime, et erinevusi on palju. Siiski jõudsime järelduseni, et oma olemuselt on noor inimene täpselt samasugune nii Eestis kui Norras, nii linnas kui maal.

Norrakad võrdlesid meie näiteid oma töökorraldusest 1990ndatel, kuid meile andis lootust asjaolu, et Eesti riik ja valdkonnad arenevad oluliselt kiiremini. Tagasi 21. sajandisse tõi meid meie spetsialistide tutvustus sotsiaalmeediast ja veebikonstaablite süsteemist.

Kokkuvõttes jõudsime arusaamale, et mitmed erinevused töös noortega tulenevad hoopis inimeste suhtumisest, mitte kultuurist, elukohast ega majanduslikust olukorrast. Oslos tegutsevad spetsialistid on avatud mõtlemisega ja väga paindlikud. Kui esile tõuseb probleem, siis tegutsetakse selle lahendamiseks kohe, kiirelt, süsteemselt ja koos.

Oslos on ennetustöö korraldatud valdkonnaüleselt – noorsootöötaja ja kool tegutsevad kõrvuti, samal ajal on kaasatud lapsevanemad ja teised spetsialistid. Nende jutust jäi kõlama positiivsus ja väljendus selge tahe muuta midagi paremaks. Samal ajal oldi avatud uutele mõtetele, et oma süsteeme veel paremaks teha. Oli aru saada, et hoolitakse oma kogukonnast ning ollakse valmis võtma vastutust.

Nad selgitasid, et mõtlevad umbes 30 aastat ette. Meie Eestis ja Hiiumaal elame praegu suuresti projektide rütmis, mis loovad uusi võimalusi ja katsetusi, kuid tihti jäävad lühiajaliseks, neil puudub jätkusuutlikkus. Siiski on algus tehtud. Tunneme, et saame ka iseennast ja oma kogukonna võrgustikke luua märkavamaks, hoolivamaks.

Suunates mõtted praegustele noortele kui tulevastele lapsevanematele ja ühiskonna kujundajatele, saame kasvatada tervemat kogukonda. Lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla – selline mõte jäi saatma meid terve reisi vältel.

Eelmisel nädalal toimunud õppevisiidil käisid Hiiumaa noorsootöö keskuse töötajad koos politsei- ja piirivalveameti, Käina huvi- ja kultuurikeskuse ning Emmaste avatud noortekeskuse esindajatega. Õppereis sai teoks Erasmus+: Euroopa Noored programmist rahastatud Hiiumaa noorsootöö keskuse projekti “Effective Youth Work in Rural vs Urban Areas” toel.

Autor: KAIDI OJASOO, noorsootöö koordinaator, Hiiumaa noorsootöö keskus

Allikas: Hiiu leht 16.10.2015