Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortevahetus I Will Be Aware

15.-23. augustini toimus Kiviõli 1. Keskkooli ruumides teistmoodi õppimine kui tavaliselt. Maja vallutasid MTÜ Maidla Noored Erasmus + rahvusvahelises noortevahetuses ’’I Will Be Aware’’ osalevad noored Portugalist, Soomest, Slovakkiast ja Eestist. Noortevahetuse vältel arutleti meedia kirjaoskuse ja meedia kriitilisuse üle ning tutvustati olukorda koduriigis.

Projekti jooksul külastati Lüganuse vallavalitsust, osaleti erinevates meediaga seotud töötubades, võeti vastu kaks külalisesinejat, tutvustati kokku tulnud riikide kultuure ja Erasmus+ programmi ning tutvuti kohaliku piirkonnaga. Noortevahetus kulmineerus Kiviõli 1. Keskkoolis toimunud avatud õhtuga 21. augustil.

Rahvusvahelise projekti üks peakorraldajatest, Pille Ploom, kommenteerib noortevahetust järgnevalt: ’’Selle projektiga tahtsime eelkõige panna noored mõtlema selle peale, millist meediat nad tarbivad ja kuidas nad seda teevad. Tänapäeval on aina rohkem päevakorda tulnud olukordi, kus oleks saanud talitada teisiti, kui oleks olnud rohkem teadmisi sellest, kuidas meedia meid mõjutab. Seega meie eesmärk oli noored kasvõi natukene kahtlema panna neid ümbritsevas infomaailmas, kus teavet on ülearu, ja panna märkama vajalikku.’’

Noortevahetuse eesmärki aitas suurepäraselt täita spordiajakirjanik ja õpetaja Joosep Susi, kes rääkis noortele meediatõdedest, kontekstist ja lugemisstrateegiast ning tõi näited libauudistest, selle kõrval andis ka noortele ülesande koostada ise mõjuv pilt, mis meedias laineid lööks. Väga suureks abiks oli ka näitleja ja Youtube’i postitaja Märt Koik, tuues hulgaliselt näiteid nii Eesti kui ka välisriikide meediast ning vastates noorte küsimustele poliitikast ja ajakirjaniku elust üldiselt. Noored jagasid ka oma koduriikide lugusid ja diskuteerisid koos Märdiga nende probleemide üle. Lisaks külalistele viis töötuba läbi meie oma noor Melani Lindeberg, kes rääkis Youtube’i sisuloojaks olemisest ja arutas koos noortega nende Youtube’i tarbimise üle.

Projekti rahastab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmi meetmetest.

Projekti koostööpartneriteks on Kiviõli 1. Keskkool, Lüganuse vallavalitsus ja lasteaed Kannike.

Projekti toetajad on Vendi Aiandustalu FIE, Kadarbiku Köögivili OÜ, Meira Eesti OÜ, Maheleib OÜ.

MTÜ Maidla Noored tegutseb 2009. aastast ja organisatsiooni eesmärk on ühendada omavahel noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat tegevust kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noorte omaalgatuse arendamise.