Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortevahetus Tallinnas: “Populism – threat to our democracy?”

Avatud Ühiskonna noortevahetus: “Populism – threat to our democracy?”

 

 

 

Noortevahetuse korraldamine on inspireeritud kohaliku tasandi demokraatlike protsesside ning sotsiaalmeedia vahelistest seostest ning nendest seostest tingitud aruteludest. Kokku osales noortevahetusel 42 osalejat Eestist, Itaaliast, Sloveeniast, Bulgaariast, Küproselt ja Portugalist. 

Olukorras, mille puhul sotsiaalmeedia muutus valimisprotsessi oluliseks osaks, ilmnes, et sotsiaalmeedia sisu tarbimisel on tihti märgata analüüsi, sh kriitilise suunitluse, puudumist. See omakorda soodustab vale informatsiooni levimist ning seeläbi ka erinevate ohtude suurenemist meie ühiskonnas tervikuna. Arvestades omakorda asjaolu, et sotsiaalmeedias on suures mahus peaaegu iga tarbija ka mõnel viisil sisu tootja, avaldub ülaltoodud probleemi puhul veel ka teine külg – vastutustundetus (kriitilisuse puudumine) sisu tootmisel.

Projekti laiem eesmärk on noorte aktiivsuse tõstmine Euroopa demokraatlikus elus, kultuuridevahelise dialoogi edendamine ja noorte konkurentsivõime suurendamine. Teemakäsitluse oluliseim osa on (sotsiaal)meedias leviv negativism/populism ning demokraatlikus elus mitte osalemine.

Noortevahetus eesmärk on täidetud kui projekti lõppedes tähtsustavad noored rohkem valimissüsteemi ja oskavad kriitilisemalt ning vastutustundlikumalt käituda internetis nii enda kui ka teiste heaolu huvides. 

Avatud Ühiskonna noortevahetuse esimene päev sai hoo sisse Tallinna Tehnikaülikoolis! 

Avatud Ühiskonna poolt korraldatud noortevahetuse esimene päev toimus Tallinna Tehnikaülikoolis. Tallinna Tehnikaülikoolis toimus samal ajal ka teine noortevahetus mille korraldajateks oli mitteformaalne noortegrupp Baltic Odysseus. Teise noortevahetuse teemafookus oli suunatud alkoholivabale elule ning meelemürkidest keeldumisele. Tegemist oli Avatud Ühiskonna projekti esimese päevaga ning Baltic Odysseuse projekti eelviimase päevaga.

Noortevahetuse esimesse päeva oli kokku kaasatud rohkem kui 80 osalejat Eestist, Kreekast, Leedust, Makedooniast, Bulgaariast, Hollandist, Sloveeniast, Küproselt, Portugalist ja Itaaliast. Päeva esimese poole eesmärk oli tutvuda kõikide osalejatega ning alustada meeskonnavaimu loomist. 

Päeva teine osa seisnes Erasmus+ programmi ja Noortepassi tutvustamises. Mõlema noortevahetuse kogenud esindajatel oli võimalus tutvustada erinevaid Erasmus+ programmi võimalusi – alustades noortevahetustega ning lõpetades strateegiliste koostööprojektide loomisega.

Päeva teises pooles kasutati aega erinevate organisatsioonide tutvustamisele, et sellele teabele tuginedes luua uusi koostöösuhteid tulevikus. Lisaks sellele arutleti kahe projekti temaatika sidusust. Baltic Odysseus oli ette valmistanud interaktiivse viktoriini milles kontrolliti teadmisi alkoholi tarvitamise osas ning Avatud Ühiskonna noored tõstatasid arutelu kuidas populistlikud liikumised kasutavad efektiivselt oma kampaaniates alkoholipoliitikat.

Päeva viimases osas otsustati teha kokkuvõte päeva jooksul kogunenud emotsioonidest ning reflekteerida tegevuste käigus õpitud materjali. Õhtu jooksul oli võimalus mitmetel projektil osalejatel nautida Tallinna õhkkonda ning sobitada pikemat tutvust!

Avatud Ühiskonna noortevahetus teine päev möödus muistse Hansalinnaga tutvudes! 

Päeva esimene pool toimus Tallinna vanalinnas – MTÜ Tallinn Calling viis meid ekskursioonile. Jalutuskäik müstilises vanalinnas hõlmas endas erinevaid müüte, keskaegseid legende ja parimaid õõvastavaid lugusid möödunud aegadest. Ekskursiooni käigus kohtusid nii rahutud vaimud kui ka Tallinna vaimustavalt rikas ajalugu!

Päeva teine pool koosnes linnamängust ning geopeituse mängimisest. Geopeitus on värskes õhus mängitav rahvusvaheline mäng, mis viib inimese tihtipeale senikäimata kohtadesse, mitmete vaatamisväärsuste juurde või muidu looduskaunitesse paikadesse. Geopeituse eesmärk on ülesse leida peidetud füüsiline konteiner mis sisaldab endas aaret.

Linnamängu raames pidid osalejad tutvuma Tallinna ajalooga ning uurima välja erinevaid fakte, et leida sihtpunkt. Linnamängu sügavam eesmärk oli teha sissejuhatus meie projekti temaatikasse – populismi.

Marsruut oli valitud selliselt, et osalejad pidid uurima erinevaid sotsiaalseid valdkondi, mis tekitavad ühiskonnas konflikte ning mida suuresti kasutatakse ära populistlike liikumiste poolt.

Kalamajas tutvuti näiteks gentrifikatsiooniga – linnalise keskkonna uuenemisega, mis toimub, kui jõukamad keskklassi elanikud kolivad allakäinud piirkondadesse, tõrjudes välja sealseid alamklassi elanikke.

Teisest küljest olid Pagari tänava KGB vangikongideni jõudmiseks vaja uurida Nõukogude liidu struktuuri ja lagunemise kohta.

Tänase päeva ametlik pool lõppes osalejate ühise kohtumisega mille raames analüüsiti päeval toimunut ning esimesi muljeid Avatud Ühiskonna suvekooli kohta.

Õhtul olid noortevahetusel osalejad tutvumas Tallinna ööeluga.

Avatud Ühiskonna noortevahetus kolmas päev viis meid Kakerdaja rappa ning Võtikmetsa Käsitöömajja! 🌏

Päeva esimene pool viis meid Kõrvemaa kõige maagilisemasse rabasse – kohta kus tsivilisatsiooni ei ole ja andmeside ei tööta. Hommikul kasutati võimalust rännata nelja kilomeetri pikkusel laudteel, mis tipnes Hiiesaare soosaarel, kus arvatavalt on muistne pelgu- ja ohvripaik. Hiljem külastati Valgehobusemäe vaatetorni.

Päeva esimese poole eesmärk oli saada veel paremini teineteisega tuttavaks ning luua positiivsemat õhkkonda. Osalejate jaoks märkamatult jõudis arutelu populismini. Teemafookuses olid Eesti metsad, rabad, turvas, põlevkivi kasutamine ja tselluloositehase kavandamine. Võrreldi erinevate riikide loodusressursse ja arutleti kuidas populistlikud liikumised rõhuvad inimeste emotsioonidele läbi isiklike teemade. Diskursuse tulemusena jõuti konsensusele, et ka kõikides riikides kasutatakse keskkonnatundlikkust ära valimiskampaaniates.

Päeva teine pool möödus Kose vallas, Võtikmetsa Käsitöömajas. Võtikmetsas oli võimalik tutvuda eheda Eesti kultuuriga. Toimus mitmeid töötube, millest kõige meeldejäävam oli martsipanist suveniiride valmistamine. Esimest korda õnnestus ka mõnel naisterahval käia saunas ning meesterahval puid lõhkuda.

Võtikmetsas jätkasime draamamängudega. Demokraatlikest printsiipidest lähtudes otsustasime korraldada valimised, et selgitada välja linnamängu võitjad. Gruppidel oli vaja moodustada võimalikult populistlik teatritükk, et veenda teisi selles miks just nende võistkond oleks pidanud mängu võitma. Kõik võistkonnad pidid kingituse lunastamiseks vastama mitmetele poliitikaga seonduvatele küsimustele. Peale teatrietendust õppisime Türgi-Küprose rahvustantsu syrtos’t. Mitmed osalejad paitasid meie kõrvu ka klaverimuusikaga.

Meeleolukas päev lõppes kultuuriõhtu korraldamisega. Bulgaarial, Itaalial ja Portugalil õnnestus demonstreerida oma rahvustantse, traditsioonilisi toite, maitsvaid jooke ning rääkida põgusalt oma kodumaast huvitavaid fakte ja mõtteid.

Avatud Ühiskonna noortevahetus neljas päev möödus simulatsioonide ja töötubade saatel! 

Päeva suurem fookus oli teadlikult lahti mõtestada populismi olemus ning selle isiklikule tasandile toomine.

Hoolimata sellest, et ei ole olemas ametlikku ega üheselt mõistetavat definitsiooni populismi kirjeldamiseks, on siiski meie projekti kontekstis vajalik luua ühine kontseptsioon sellest, mis meie jaoks on populism. Tegemist on keeruka poliitilise ideoloogiaga, mis erinevates riikides väljendusvormi poolest muutub ja selle tõttu ei saa seda kõike kokku võtta ühe sõnaga.

Projekti käigus täheldasid osalejad ülesse populismi karakteristika. Karakteristika koosneb kõikidest tunnustest mis võivad vihjata populistlikule liikumisele. Mainitud punktidele tuginedes defineerime me populismi olemust.

Päeva teist poolt saatis koalitsioonisimulatsioon. Õppemängu eesmärk oli valmistada noori ette olema piisavalt kriitilised ja teadlikud valijad ning demokraatiaprotsessides osalejad. Moodustati kolm suurt gruppi. Iga grupp oli kui üks valimisliit ühes kohalikus omavalitsuses. Vaadati üle oma valimisprogramm, eelarve paika pandud ja valitud välja kolm olulisemat lubadust, mida soovitakse kodupiirkonnas muuta, algasid läbirääkimised. Oluline oli jõuda lõpuks kokkuleppele olulisemates muudatustes ning sõlmida koalitsioonilepe.

Simulatsioon lõppes positiivselt, sest koalitsioonilepe sõlmiti. Ent ometi, osalejatel oli võimalik ennast asetada poliitiku kingadesse ning mõista, et teekond rahuldava tulemuseni ei pruugi alati olla meeldiv ning selle tõttu proovitaksegi kasutada populismi, et pöörata fookus vähem olulistele teemadele.

Avatud Ühiskonna noortevahetus viiendal päeval tutvuti teiste kultuuridega ja süveniti jätkuvalt populismi! 

Päeva esimene väljakutse oli mõtestada miks ühiskond on vastuvõtlik populistlikele ilmingutele. Varasemate töötubade raames oleme õppinud ära tundma populistlike liikumisi ja nende varjatud vorme. Poliitik võib minna libedale teele ning vassida, kuid suurem küsimus seisneb selles miks miljonid inimesed jätkuvalt seda usuvad?

Meie kirja pandud mõtetega on võimalik tutvuda peale suvekooli lõppemist, mil kõik meie mõtted on täheldatud populismi käsiraamatusse.

Päeva teises pooles toimus eneseanalüüs ja mõttetalgud teemal: “Mina ja Sotsiaalmeedia”. Sloveenia noorte eesmärk oli kannustada teisi analüüsima enda sotsiaalmeedia käitumist ning võrdlema seda poliitikute käitumisega. Hiljem oli vaja osalejatel moodustada rühmad ning luua tavaliste inimeste ning poliitikute vaheline rollimäng. Poliitikute ülesanne oli tuua näitemängu ajal välja võimalikult palju populismi karakteristikat. Tavaliste inimeste ülesanne oli kujutada just seda, millised ühiskondlikud stigmad ning suhtumised muudavad inimese populismile haavatavaks.

Õhtu lõppes Eesti, Portugali, Sloveenia ja Itaalia kultuuriõhtuga. Kultuuriõhtu käigus oli osalejatel võimalik tutvustada oma kodumaa kultuuri ning traditsioone. Täpselt nagu eelmisel kultuuriõhtul, oli ka sellel korral kaasatud kohalik kogukond. Kultuuriõhtu toimus Tallinnas, Linnahalli katusel. Meie tegevuste, toitude ja jookidega olid oodatud kohtuma kõik kohalikud inimesed. Kultuuriõhtut väisas kokku 150 inimest.

Avatud Ühiskonna noortevahetus kuuendal päeval oli osalejatel võimalik tutvuda Eesti demokraatia erinevate sammastega! 🌏

Hommikul siirdus noortevahetus Tallinna Komandandimaja tööga tutvuma. Hetkel asuvad hoones riigi valimisteenistus, Vabariigi Valimiskomisjon ja Erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Komandandimajas toimus Noorte Sotsiaaldemokraatide poolt korraldatud loeng, mille eestvedajaks oli Välisministri nõunik Madis Roodla. Tegemist oli avatud üritusega kuhu oli võimalik tulla kõikidel huvilistel. Kokku oli üritusele kohale tulnud pea 100 inimest.

Komandandimajas korraldatud loengu raames arutleti populismi eksistentsist erinevatel poliitilistel telgedel – paremal, vasakul ja tsentris. Hiljem toimus ka vastava sisuline Kahoot’i mäng, milles korrati üle kõik eelnevalt kogutud teadmised.

Hiljem toimus ekskursioon Riigikogus. Giid tutvustas osalejatele Eesti Vabariigi demokraatliku süsteemi, hoone arhitektuuri ja ajalugu ning meie parlamendi iseärasusi.

Päev lõppes Tallinna Teeninduskooli hosteli köögis, milles Itaalia osalejate initsiatiivil korraldati pasta valmistamise võistlus. Ühisköögi kasutamise võimalus oli osalejatele kasulik, sest ühine kokkamine aitas väga hästi kaasa sotsialiseerumisele.

Avatud Ühiskonna noortevahetus seitsmendal päeval oli osalejatel võimalik lahendada erinevaid kaasusi ning Eesti muusikat! 

Päeva esimene pool möödus erinevate kaasuste lahendamise lainel, mille Bulgaaria noored olid välja töötanud. Teooria ei ole palju väärt kui sellega ei kaasne praktiline arusaam. Analüüsiti maailma muutvaid sündmusi ning otsustati kas populism mängis rolli olukorra eskaleerumisel.

Esimene grupp analüüsis töötoa raames istuva Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trump’i poliitkampaaniat ning võrdles seda Hillary Clintoni omaga. Teise grupi ülesanne oli mõtestada Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani tegevust presidendina ning kuidas on mõjutanud tema positsiooni Türgis toimunud riigipöördekatse. Kolmanda grupi ülesanne oli analüüsida Brexiti referendumit ning sellega kaasnevaid positiivseid ning negatiivseid tegureid. Neljanda grupi ülesanne oli analüüsida Prantsusmaa presidendivalimiste kampaaniat ning Marine Le Pen’i ning Emmanuel Macron’i võtteid.

Esimese kolme grupi ülesanne oli analüüsida olukordi, milles teostus kukkus välja positiivselt. Neljanda grupi ülesanne oli kõige keerulisem, sest vajalik oli analüüsida milline oli ühiskondlik erinevus ja miks Marine Le Pen edu ei saavutanud, hoolimata sellest, et tema kampaania oli edukam kui Donald Trump’i oma – miks üks lähenemine Ameerika Ühendriikides toimis, kuid Prantsusmaal mitte?

Peale esimese osa lõppemist toimus Itaalia noorte poolt välja pakutud lühi-töötuba. Tegevuse eesmärk oli kuulata gruppides mitut laulu ning analüüsida nende sisu. Kõige menukamaks pop-lauluks kujunes “Pink – What about us?”. Kõikidele tundus, et tegemist on armastuslauluga, kuid sõnad tekitasid vastakaid arvamusi – kas hoopis lauldakse poliitikast ja populismist?

Hiljem koostasid noored ise uutes gruppides laulud, mis sisaldasid endas peidetud sõnumeid.

Päeva teises pooles toimus arutelu noorte radikaliseerumise teemal. Populistlikud liikumised tekitavad ühiskondlikke lõhesi, mis tihtipeale tuginevad inimeste tundlikele emotsioonidele ja see toob kaasa vihakõne või isegi vihakuriteod. Järeldusena leiti, et suurendades inimeste teadlikkust populismist, väheneb ka selle ohvrite arv ning leevendust leiab ka noorte radikaliseerumise probleem.

Õnnelikul kombel oli võimalik jätkata muusikalainel ning tutvustada osalejatele Eesti muusikat, sest avanes võimalus kuulata segakoori Vox Populi esitust Tallinna Teeninduskooli aulas.

Avatud Ühiskonna noortevahetus kaheksanda päeva eesmärk oli tunnetada demokraatia olulisust osalejate elus ning mõista millisel määral osalejad väärtustavad oma õigust rääkida kaasa nende elu puudutavates otsustes! 

Päeva esimese poole läbiviimise eest vastutas Portugali grupp. Töötoa eesmärk oli koomiksina kujutada noorte osalust ning ühe hääle tähtsust. Jõuti arusaamale, et mida varasemalt kaasatakse noor demokraatlikku otsustusprotsessi, seda altimalt on ta nõus tulevikus aktiivselt osalema. Näidetena toodi välja nii õpilasesinduste valimine kui ka valimisea langetamine. Mõisteti, et madala valimisaktiivsuse tõttu tekibki võimalus, et valituks osutuvad demokraatiale ohtlikud isikud ning kuna valijaid on vähe, võibki saatuslikuks osutuda mõni üksik hääl. Koomiksi loomisel jõudsid kõikide riikide esindajad arvamusele, et kohalikul tasandil võib üks valimisealine perekond muuta valituks osutunud inimeste koosseisu.

Päeva teine pool möödus IKT vahenditega tutvudes. Eesti grupp tutvustas teistele osalejatele erinevaid tehnoloogilisi lahendusi ja võimalusi kuidas analüüsida tekstide ja allikate usaldusväärsust. Töötoa tulemusena on osalejatel nüüdseks teada kuidas kergelt tuvastada erinevaid valeväiteid või kallutatud nägemust.

Päev lõppes Vabaduse Väljakul koos UEFA Superkarika finaalmängu ühisvaatamisega. 

 

Avatud Ühiskonna noortevahetus viimase päeva eesmärk oli koguda kokku kõik emotsioonid, mõtted ja tunded ning teha üks suur kokkuvõte! 🌏

Hommikut alustati ametliku Youthpassi tseremooniaga. Õppimine toimub noorteprojektides veidi teistmoodi kui koolis, kuid peab sellest hoolimata olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud. Selle tõttu kasutasime Noortepassi, et noortel oleks võimalik dokumenteerida noortevahetus jooksul õpitut.

Hiljem järgnes sellele ajurünnak mille eesmärk oli koguda kokku kõik mõtted kuidas peaks jätkama peale projekti lõppemist. Projekti ajal loodud mõtted koondatakse kokku ühisesse raamatusse. Lisaks sellele loome projekti tutvustava video ning võimaluse korral loome kodulehekülje. Ühtlasi kavatsetakse kajastada üritust meedias.

Päeva lõpetasime final evaluation’iga. Selleks, et järgmiste projektide vältel langetada paremaid ning targemaid valikuid, on vaja koguda osalejate sisend ning seda analüüsida.

Kokkuvõtlikult saame öelda, et projekti vältel oli esindatud sooline tasakaal – 51,4% osalejatest olid mehed, 48,6% osalejatest olid naised.

Grupijuhid olid väga kogenenud Erasmus+ valdkonnas, ent noorte jaoks oli tegemist uue kogemusega – 87,2% osalejatest oli esimest korda Erasmus+ projektil. Bulgaaria grupijuhi jaoks oli tegemist lausa 101. projektiga.

Osalejatest 82% mõistsid täielikult projekti eesmärki ning 18% peaaegu täielikult – osaliselt ja üldse mitte mõistvaid osalejaid ei olnud.

Küsimustikus uurisime noorte arvamust nende osaluse kohta erinevatest tegevustes – 51,4% hindasid oma osalust väga intensiivseks, 31,4% hindasid oma osalust intensiivseks ning 22,8% üsna intensiivseks. Osalust väikeseks või olematuks ei hinnanud ükski osaleja.

Osalejatest 85,7% leidsid, et tegevused olid nende jaoks väga kasulikud ning nad õppisid palju uut. Osalejatest 14,3% leidsid, et tegevused olid nende jaoks kasulikud ja nad ammutasid uut informatsiooni. Osalejaid, kelle jaoks ei omanud tegevused suurt mõju või üldse mitte mõju, puudusid.

Uurisime osalejate käest kui motiveeritud nad olid erinevates tegevustes. Neist 71,4% olid seisukohal, et kõik tegevused olid väga motiveerivad, ent 26,4% leidsid, et enamus tegevustest olid väga motiveerivad. 2,2% osalejatest arvas, et mõned tegevused olid väga motiveerivad – õnneks neid, kelle jaoks ei olnud ükski tegevus motiveeriv, ei olnud.

Osalejate käest uuriti kas nende jaoks oli ettevalmistust ja toetust piisavalt enne projekti. 67,1% arvasid, et nendeni jõudis piisavalt palju toetust. 32,9% leidsid, et neil oli võimalus saada osaliselt toetust vahetult enne projekti ja 10% arvasid, et nendeni ei jõudnud üldse toetust. Osalejad hindasid, et saatvad organisatsioonid oleksid saanud rohkem osalejaid toetada läbi ettevalmistavate kohtumiste korraldamise, ent mõisteti protsessi keerukust kui osalejad elavad riigi erinevates osades ning on vähesemate võimalustega.

Tervelt 36 osalejat arvasid, et nad soovivad kindlasti osaleda tulevikus sarnastes projektides. Kuus osalejat arvasid, et nad tõenäoliselt osalevad uuesti analoogses projektis. Inimesi, kes tõenäoliselt ei osale või kindlasti osaleda ei soovi, ei olnud.

Kõige väärtuslikumaks uueks teadmiseks peeti võõrkeele paremat oskamist. Ühtlasi toodi välja teiste partnerriikide kohta õppimine ning oskus kuidas õppida. Pea kõik osalejad leidsid, et tegevused olid organiseeritud hästi ning informatsiooni edastati neile selgesti.

Kõige positiivsemate mälestustena toodi välja Riigikogu ja raba külastamine ning kultuuriõhtud Võtikmetsas ja Linnahallis. Negatiivsete aspektide osas toodi välja, et kohalikud olid võõramaalaste suhtes rassistlikud, ilm oli halb ning vaba aega oleks võinud olla rohkem, et Tallinnaga tutvuda.

Vahetult enne projekti kaardistasime osalejate ootused, hirmud ja lootused. Mitmed osalejad nentisid, et nende suurim hirm oli ennast võõrkeeles väljendada. Ühtlasi oli hirm ootamatute majutustingimuste ning toidu osas. Lisaks sellele kardeti liiga keerulist projekti temaatikat – populismi. Ootuste ja lootuste osas toodi välja, et suurim soov oli õppida rohkem teiste kultuuride kohta ja leida uusi sõpru. Samuti sooviti rohkem teada saada populismi kohta ning kuidas seda efektiivselt tuvastada. Väga paljud osalejad leidsid, et projekt kummutas nende eelarvamusi ning lükkas ümber väljakujunenud stereotüüpe.

Kõikide osalejate hinnangul on nad nüüdseks paremini teadlikud erinevatest populistlikest platvormidest ja liikumistest, ajaloost ning ideoloogiast suuremas plaanis. Rohkem kui pooltel osalejatel ei olnud enne projekti algust suurt aimu millega on populismi puhul tegemist. Lisaks sellele on kõik osalejad õppinud midagi uut Erasmus+ programmi kohta.

Osalejatest 77,1% arvavad, et populism on oht meie demokraatlikule süsteemile ja selle väärtustele. Osalejatest 22,9% leiavad, et populsim võib olla teatud määral ohtlik demokraatiale. Ükski osalejatest ei arvanud, et populism ei kujuta ohtu demokraatiale. Osalejatest 77,2% osalejatest leiavad, et projekt on mõjutanud või kallutanud nende arusaama poliitikast, 22,9% usuvad seda osaliselt ning mõjutamata ei jäänud ükski osaleja.

Osalejatest valdav enamus hindavad projekti kvaliteeti väga heaks ning usuvad, et see täitis enda eesmärki. Ühtlasi usuvad enamus, et nad jätkavad suhtelmist uute sõpradega. Kõik osalejad kavatsevad soovitada Erasmus+ programmi oma sõbrale, tuttavale või lähedasele. Vastajatest 56,3% oleksid huvitatud ise projekti korraldamisest.

Kokkuvõtlikult saame öelda, et osalejad jäid väga rahule projekti temaatikaga ning korraldusliku poolega. noortevahetusga suutsime muuta osalejate mõttemaailma poliitika ja populismi suhtes, mille tõttu on nad tõenäoliselt rohkem tulevikus otsustusprotsessidesse kaasatud.

Noortevahetusel osalenute mõtted inglise keeles

Diana Ribeiro is currently 19 years old and is from Torres Vedras, Portugal

“I’m currently studying Political Sciences and International Relations in university. I’m gonna start my final year in September and I couldn’t be any more interested in the subjects I get the chance to learn about on a daily basis.

I’ve had some courses who addressed the subject of populism, but there was one in specific entitled “political parties and interest organizations”, which dealt with it directly and helped me learn a lot more about it. I was lucky to be taught by a great professor who made us understand not just what populism is but also what populism isn’t; this was very enlightening, because I feel like there are a lot of preconceived ideas about it, that aren’t always true. I think that I got to know a lot of specific examples of other countries, which I didn’t know about before.

I’ve only been part of one other Erasmus+ project and it was definitely one of the most rewarding experiences of my entire life. So I went to Prešov in Slovakia on September 2017 to participate in an international youth exchange entitled “Culinary Diplomacy – Breaking Bread to Win Hearts and Peace” and it was an adventure at first because I’ve never heard of anything like this and I didn’t know very well what to expect from it. However, it turned out to exceed all of my expectations in terms of how great everyone was in the organization teams and also regarding the other participants; moreover, I loved to have the chance to closely meet a new country which I knew very little about. Even so, the best part was definitely to have the chance to have these endless talks with people with backgrounds so different from mine and to be able to break some stereotypes I had and also to confirm some other good ideas I previously had about their countries and its cultures. On the other hand, I wasn’t very fond of the exchange’s theme, because I’m not that much into gastronomy since I’m more of a sporty girl who doesn’t change her diet very often and who prefers to talk about sociology or politics rather than dishes.

I had a lot of emotions during the project and I made some really good friends. Yoana was my roommate, so I really bonded with her and she actually became a friend of mine. Nayle was a super sweet girl as well. Кристиан was very outspoken and taught me a lot about Bulgarian politics and traditions. The Slovenian team were awesome! Timi, Neja and Luka are incredible people who were always ready to chat and to answer any questions I might have had about their country. In particular, Timi and Luka knew a lot about politics and have taught me a lot about politics and their views about Populism. I believe that Amy, my learning buddy, was a very interesting girl who taught me a lot of things about Ecuador; also Roberta is a very smart girl, with who I’ve worked with in some activities, which I enjoyed a lot! Nicola was super funny!

The most amazing group in my mind was the Cypriots! I’ve really loved to get to know every single one of them and I’ve learned so much about a country I knew so little about. Particularly Nikandros has taught me a lot about the Cypriot culture and traditions. Also, Maria was an amazing person to talk to, as I could relate to her on an academic and personal level. Christalla is such a clever woman, with great thoughts and ideas, I learnt a lot from our conversations! Marcos, Kyriakos and Chris were incredible people as well and I enjoyed very much talking to them. Also, Keily from Estonia was super sweet and regardless of her age, she was super mature and always ready to explain to us anything we had doubts about.

Our own group’s chemistry was on point and we all got to know each other and respect each one’s ideas and personal wills. We always tried to work as a team and to do not leave anyone behind, trying to express our culture in the best way we could.

had very high expectations on this project, since I’m a Political Science student and I’ve been discussing Populism for a while. In a sense, my expectations were met as we talked a lot about it and I enjoyed learning more things from Madis Roodla, particularly. I was hoping to live good moments and to make good friends as well and this went way further than my expectations, as I have met people I want to stay friends with and lived moments that I will never forget. If asked whereas this experience confirmed or challenged my previously held assumptions or stereotypes, then It depends. For example, I knew almost anything about Cyprus previously, so I didn’t have many stereotypes and now I actually know something about their culture and their people! On the other hand, I knew some stuff about Slovenia, but not about their politics and it was quite interesting to learn more about it. Bulgarian politics were also an almost totally new subject for me, but I feel like this experience actually helped me to learn more from it.

One of the most useful things I’ve learnt during the project was actually the structure of Erasmus+. I didn’t know almost anything about the other types of projects apart from the youth exchanges, training courses and EVS. I got to know about the different kinds of “key action”, about budgets and about some personal experiences as well.

The best moment outside the activities was one of the nights we went out to the city centre. The best moment of the activities was the visit to the ponds. If I would have to describe the project with only one word – unforgettable!

A super intense week, which taught me a lot, not only about Populism but also about other countries, respect, tolerance and friendship. I would like to thank the organisers for always listening when we wanted to talk to you!”

Simeon Draganov is 17 years old and lives in Bulgaria, Sofia.

 

He’s currently a student in a French language school in Sofia. Other participants would describe himself as a smart, spontaneous, responsible and mature person. He likes to do aikido and practice photography. He’s interested in aviation, history, geography, programming, politics, law, military and defence. In the future, he’d like to become a pilot. Simeon is the proudest of being able to speak five languages. It was his first project and he didn’t have any prior experiences with Erasmus+ programme.

“I learned that populism is actually much more common than I thought. I learned how to recognize populism and how and why is it formed in modern societies. During the project, I learnt that Erasmus+ includes much more than youth exchanges and training courses. I am very interested in politics and as a citizen of Bulgaria, I am almost every day in touch with populistic moves and statements of Bulgarian politicians.

Estonia is a small, beautiful country (I loved the bogs), which is developing very fast and is very innovative. People there are cool and well educated. They have a good standard of life. During the project, I actually found out how similar are people in EU – in terms of daily round, problems, political situation, the way of living. I found out that populism is much more common than I thought, that even some politicians I support are using populism as a tool. I found out that each of the participating countries had kind of similar political stories about populism. I realized that things are not that different they look in terms of politics ( and populism) in the EU countries.

The project taught me a lot of new things. I really hope to meet the organisers in the future. The project was amazing!”

During the final evaluation, Simeon added that he defines his participation in the activities carried out during the project as very intense and they were really useful for him. The project has influenced his point of view towards politics.”

Kornelia Pavlova is 25 years old and lives in Bulgaria, Pernik.

She’s currently working as a primary school teacher. Other participants would describe her as a positive person who doesn’t give up even when there’s nothing positive left. Kornelia is interested in psychology, ecology and education. She would like to share some good practices in the aforementioned fields with friends from all over Europe. She likes to do sports and play the piano.

She’s the proudest of her education that has required a lot of effort and energy combined with sleepless nights. She has priorly been involved with two youth exchanges and one training course in the past. Prior to the project, she didn’t have any connection with the topic but according to her, she’s much more aware of how populism works in a world-wide scale – it’s important to be aware of how some politicians use populism in their political strategies. In relation to the project, she has learnt a lot about the Estonian culture and the country in general.
Kornelia said that to her mind, the project was really well organised and the group leaders were excellent.

“The best moment of the project in my experience was visiting some new places in and out of Tallinn. I had to deal with people with completely different minds and opinions than mine but it was a really good experience. It completely challenged my assumptions. I was so excited to share some good practices with people from all over Europe. In relation to the populism, we have discussed a lot about Trump’s, Putin’s and other politicians strategies so now I’m much more aware of the populism in the politics. For example, the Italian team spoke a lot about Mussolini’s populism which was interesting for me. Generally, it was an awesome experience in Estonia!”