Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline noortevahetus “Don’t Be Afraid of Being Different”

6.-14. oktoobril Erasmus+ programmi raames toimus rahvusvaheline noortevahetus „Don’t Be Afraid of Being Different“. Seda korraldati ja viidi läbi Narva Keeltelütseumi 11. klassi õpilased Nadezhda Portyanko ja Jelizaveta Zabarina.

Noortevahetus toimus Rakvere lähedal Pariisi Puhkeküla laste suvelaagri baasil. Projekti peateemaks olid noorte subkultuurid. Noortevahetusest võtsid osa  15-18 aastased noored Eestist, Ungarist ja Hollandist. Osalejate seas olid nii tavalised noored, kui ka subkultuuride esindajad: cosplay, hip-hop, K-pop, workout jt.

Noortevahetuse eesmärk oli hävitada stereotüüpe ja ületada barjääre suhtlemises subkultuuride esindajate ja teiste osalejate vahel, õpetada noori olema tolerantsem selliste inimeste suhtes, kes erinevad neist.


Nädala jooksul olid korraldatud loengud noorte suundadest, 
tolerantsusest, stereotüübidest. Projekti osalejad tutvustasid noorukeid oma subkultuuridega: nad näitasid presentatsioone, mis jutustasid nende subkultuurist. Panni ja Luta Ungarist, kes harrastavad cosplay, näitasid ette käsitsi valmistatud anime tegelaste kostüüme; Georgi Eestist, kes esitas LARP subkultuuri, õpetas jaolisi mõõgavõitluse põhimoodusi; Taisija ja Diana Eestist, kes on huvitatud K-pop’is, näitasid Koorea pop-grupide muusikaviideod.

 

Üks projekti päevadest oli täiesti pühendatud filmide loomiseks, mis olid seotud projekti peateemaga. Noorukid töötasid segagruppides. Parimaks filmiks oli tunnustatud komöödia stereotüüpidest nimega „Objektiivi läbi“, mis näitas, millised ettekujutused eksisteerivad maailmas venelastest, eestlastest, itaalastest, ungarlastest ja hollandlastest ja kuidas see ei vasta tegelikule olukorrale. Eestlased olid esitatud nagu seltsimatud ja eraklikud, itaalased – nagu lärmakad, ekspressiivsed ja rahvustoidu haiged, ungarlased – nagu vargushimulised inimesed (selle tõttu, et Ungari territooriumil elab palju mustlasi), aga venelased – nagu inimesed, kes tarvitavad palju alkoholi. Kuid noortevahetuse lõpuks osalejad Ungarist ja Hollandist nentisid, et nende ettekujutused venelastest ja eestlastest muutusid: nad ilmnesid väga seltsivate, positiivsete, kaastundlikute ja mitte halva harjumuste himulikute inimestena.

Samuti oli korraldatud reis Tartusse, kus osalejad viisid läbi tänavaküsitluse noorte suundade teemal ja nendesse suhtumisest, aga noorukid Ungarist ja Hollandist said ka tutvuda linna ja selle vaatamisväärsustega.

 

 

 

Projekti käigus olid viidud läbi Eesti-, Hollandi- ja Ungari kultuurõhtud, kus noorukid jutustasid oma riigi kultuurist ja traditsioonidest ja isegi tutvustasid mõnda rahvustoitu. Ilmnes, et Hollandis on jalgrattaid rohkem, kui inimesi, aga Ungaris korraldatakse parim seitsmepäevane muusikafestival Euroopas „Sziget“, mida külastavad umbes 400 tuhat melomaani kogu maailmast. Kõikidele meeldis Hollandi õhtul ära arvata rahvus vanasõnade tähendusi, mis olid sõnasõnalt tõlgitud inglise keelde, aga Ungari õhtul kõikidel oli hea meel maitsta leivapudingut. Noorukid Ungarist ja Hollandist olid õnnelikud külastada eesti sauna kultuurõhtu raames.

Noortevahetus toimus inglise keeles. Osalejate sõnul, algul oli raske suhelda noorukitega teistest riikidest, sest seda takistas keelebarjäär ja inglise keele suhtlustase oli kõikidel erinev. Ungarlased ja Hollandlased rääkisid seda keelt veidi vabam. Kuid juba teisel päeval kõik noorukid leidsid ühist keelt ja õhtuti mõned veetsid aega rahvusvahelistes gruppides: mängisid lauamänge, vaatasid filme, kuulasid muusikat ja suhtlesid. Ka tööajal mõned ülesanded tehti segarühmades, sellepärast kõikidel noorukitel oli palju võimalusi parandada oma inglise keele oskusi. Selle nädala jooksul osalejad Ungarist ja Hollandist õppisid ka mitu sõna eesti ja vene keeles.

„See oli meie esimene niisuguse ürituse elluviimise kogemus. See oli raske, aga tulemus seda vääris“ – jagas oma elamusi üks projekti korraldatajatest Jelizaveta Zabarina.

Noortevahetuse tulemusena osalejad said uusi teadmisi subkultuuridest, stereotüübidest, tolerantsusest, tutvusid noorte suundade erinevate tüübide ja teiste riikide kultuuriga, õppisid olema tolerantsem teiste inimeste suhtes, parandasid inglise keele sutlusoskust ja said uusi sõpru. Korraldajad said kogemust rahvusvahelises suhtlemises, tundmatu auditooriumiga töös, said kogemust tegevuste inglise keeles läbi viimises, parandasid rühmatöö oskust, õppisid hästi korraldama ja planeerima aega, õppisid kohanema kiiresti muutuva situatsiooniga ja lahendama tekkivaid probleeme.

Noortevahetuse osalejate kommentaarid:

«Данный проект дал мне понять, что все мы чрезвычайно разные: мы из разных стран, говорим на разных языках, слушаем разную музыку и увлекаемся разными вещами, но, несмотря на всё это, мы все можем быть очень хорошими друзьями, ведь в нас есть что-то, что объединяет нас всех – толерантность и желание общаться с самыми разными ребятами». Natalja Antonova, 15 aastat vana, Eesti.

“The main topic of this project was extremely interesting for me. It was nice to know other subcultures from other people from other countries. My English skill improved a lot and I could practice the real live conversations with people from my age and I really enjoyed that.this project was a great experience for me.” Peter Gacs, 17 aastat vana, Ungari.

“At first I thought the subject wasn’t really that interesting, but I have changed my mind. I did know a lot of subcultures by name, but I didn’t know what they meant and what they were about. It was really nice that we could learn from each other and that we could help each other understand the subcultures.” Joska ter Steeg, 16 aastat vana, Holland.

Projekti korraldajad tänavad noortevahetuse ettevalmistuses ja läbi viimises abi eest projekti kirjutamis SPREAD! kursuse ja treeningu „Ideest projektini“ korraldajaid, Natalja Mahnova’t ja Julia Dem, Narva Keeltelütseumi huvijuhti Maria Lovjagina’t ja eesti grupi liidrit Jelena Kordontšuk.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hXXs5KKNnfw