Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvahelise noortevahetuse näidisprogramm

Üks võimalus planeerida noortevahetuse programmi on vaadata seda kui õppeprotsessi, mille eesmärk on pakkuda osalejatele mitmekesiseid õpikogemusi, seda nii noortevahetuse
keskmes olevas teemas, kui toetada noorte kultuuridevahelist õppimist, läbi sotsialiseerumise ja reflektsiooni ka noorte eneseteadlikkuse tõusu.

Õppeprotsessi mõistes võib programmi jagada tinglikult etappideks, mis toetavad osalejate uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamist lähtuvad rühma arengust ning soodustavad
kultuuridevahelist õppimist. Õppeprotsessi toetamiseks ja jälgimiseks on hädavajalikud analüütilised tegevused.

Youth Exchange_main activity_week schedule

Teemast õppimist peaks alustama olemasolevate kogemuste ja teadmiste jagamisega ning sellele tuginedes saab pakkuda läbi erinevate õpisituatsioonide uute kogemuste ja teadmisteoskuste
omandamist. Aset leidnud õppimist on vajalik analüüsida, sõnastada selle tulemusi ja seostada õpitu juba teadaolevaga ning reaalse eluga.
Noortevahetuse programmi etappide järjestamisel ning sobivate meetodite valikul peab arvestama rühma arenguga. Levinuima grupidünaamika teooria (Tuckman 1965/1977) kohaselt
läbivad grupid erinevaid kujunemisfaase: moodustumine – konfliktifaas – kohanemise faas – koostööfaas – leinafaas.
Kõikides faasides tuleb grupiprotsessidele tähelepanu pöörata ning neid erinevate meetoditega toetada. Kui esimeses faasis on rõhk osalejate omavahelisel tutvumisel ning usalduse
tekkimisel, siis järgnevates etappides peab võimaldama osalejatel turvalises atmosfääris üksteisega vastanduda ja võimalikke konflikte lahendada, toetada grupireeglite või –väärtuste
käsitlemist ning kuuluvustunde tekkimist.
Rahvusvahelises noortevahetuses on grupidünaamika oluliseks mõjutajaks kultuuridevahelised erinevused. Nii nagu ka grupidünaamikale tuleb kultuuridevahelisele õppimisele
noortevahetuse käigus jooksvalt tähelepanu pöörata. Seda nii teemakäsitlustes, kogemuste vahetuses, omavahelistes vestlustes, ühistes tegevustes jne.

Antud näidisprogrammi eesmärk on tutvustada mõningaid lähtekohti noortevahetuse tegevusprogrammi koostamisel ning anda vahetuse esmakordsetele läbiviijatele võimalus saada enda
plaanidele kinnitust või leida uusi mõtteid. Tegemist ei ole kindlasti ainukese võimaliku lähenemisega või Euroopa Noored Eesti büroo ametliku seisukoha ega soovitusega rahvusvaheliste
noortevahetuste programmide koostamiseks.

Mitmed esitletud põhimõtted on kasutusel Euroopa ja Eesti noortevaldkonna koolitustes ning leitavad ühel või teisel kujul T-Kit käsiraamatutes, eelkõige „Koolitamise alused“, samuti
mitteformaalne.ee lehel avaldatud materjalidest ning tuginevad autori enda kogemusele noortevaldkonna koolitajana.

Ver. 0.1 (2013)
Autor: Kristi Jüristo (kristi@magnol.ee)