Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rännak aktiivse kodanluse mentaliteedi radadel: noortevahetus Makedoonias

Septembri viimasel nädalal said Ohridis kokku 25 noort inimest, et üheskoos luua midagi.

 25. septembrist kuni 3. oktoobrini kestnud noortevahetusel osalenud noored Portugalist, Makedooniast, Itaaliast, Türgi Kurdistanist ja Eestist veetsid need seitse päeva omandamaks praktilisi kogemusi ideede realiseerimiseks. 

Noortevahetuse „Initialization in Progress“ fookuses olid aktiivne kodanikuks olemine ja noortealgatused. Projekti eesmärk oli motiveerida noori ühiskonnas aktiivsele osalusele ning edendada initsiatiivi võtmise mentaliteeti. Hoiakust „Somebody do something“ suund hoiakule „I can do something“. Osalejatel oli võimalus arendada meeskonnatöö oskust, juhtimisoskust, kommunikatsioonioskusi ning avardada oma kultuurilisi ja geograafilisi teadmisi.

Osalejate õppimishetked avaldusid kogetu tagasisidestamises üksteisele. Tegevused baseerusid mitteformaalsel õppimisel, seega oli igal osalejal kogemuste tõlgendamisel palju ruumi ning õppimismomendid individuaalsed.

Enne noortevahetuse algust said osalejad ülesandeks teha Makedoonia kohta uurimistööd, viimaks ennast kurssi sealsete probleemteemadega. Noortevahetusnädala alguses valisid osalejad neile huvipakkuvad valdkonnad, mille raames oma ideed realiseerima hakata. Keskkonnaprobleemid, noorte tööpuudus, noorte vähene huvi poliitika vastu ning turism olid teemad, millega osalejad hakkasid põhjalikumalt tegelema. Eelviimasel noortevahetuse päeval korraldasid osalenud noored Ohridi peaväljakul avaliku aktsiooni, mille eesmärk oli kohalike inimeste teadlikkuse tõstmine eelpool mainitud teemades.

Töötamine multikultuursetes meeskondades andis hea pinnase kultuuriliste erinevuste esile 
kerkimiseks ning nendega kohanemiseks või toimetulekuks – olgu selleks siis kasvõi töötamise tempo, probleemipüstitamise oskus, ajakasutus vms. Laiemas perspektiivis kandis toimunud noortevahetus mitmekesisuse tolereerimist ja kultuuridevahelist õppimist toetavat rolli.

Noortevahetuse partnerorganisatsioonid olid MTÜ React Eestist, Kvantum Prima Makedooniast, GEDED Türgist, Al Teatro Portugalist ja Pro Loco Villarosa Itaaliast.