Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rõuge noored: Loodame, et kohtume järgmisel suvel taas kohvikus “Noored köögis”!

Tavaliselt kuuluvad malevatööde hulka ikka põllu- ja heakorratööd kodukohas. Rõuge Noorsootöö Keskus on võtnud teise suuna. Juba kolmas aasta on  maleva raames kavandanud noortekohvikut, mis sai sellel aastal  nimeks “Noored köögis”.

Tegemist on Euroopa Solidaarsuskorpuse projektiga. Kohviku planeerimisele eelnes väike koolitussari, kus käsitleti teemasid, mis olid kohviku pidamiseks vajalikud. Koolitussari koosnes kolmest õpitoast: vaimne tervis, rahatarkus ja sotsiaalmeedia. Koolitajateks olid oma ala spetsialistid. Ajavahemikus 9.-16. juuli toimus malev. 10.-13. juuli valmistati kohvikut ette, esimesed joogid pakuti juba 13. juulil. Päris avamine toimus 14. juulil ja kohvik oli avatud ka veel 15. juuli.

Maleva käigus läbisid noored projekti raames ka toiduhügieeni koolituse, et olla valmis toiduga töötama.

Maleva alguses hakati planeerima kohvikut. Kõige alguses peeti maailmakohviku stiilis arutelu, et kõigil oleks võimalus anda sisend kohvikut puudutavates küsimustes ehk mis peaks olema menüüs, kuidas võiks ruum välja näha ning mis kanaleid ja turundusvõimalusi peaks sotsiaalmeedia tiim kasutama ning neljandaks oli ajurünnak uue kohviku nime leidmiseks.

Pärast maailmakohvikut hakkasid noored oma tiimides tööle. Neid oli kolm: sotsiaalmeedia, toitlustus ja atmosfäär. Sotsiaalmeedia tiimi ülesandeks oli koostada sotsiaalmeediakava, reklaamplakatid, teha toitudest pildid, postitada sotsiaalmeediasse, plakateid Rõuge peal laiali panna jms. Toitlustuse tiim mõtles välja menüü ning katsetas seda. Atmosfääri tiimi ülesandeks oli kujundada kohvikuala nii seest kui väljast. Selleks mõeldi välja erinevaid kaunistusi, telkide asukohad, valgustus jms. Tiime juhtisid noorsootöötajad (ehk tuumikgrupp).

Pärast malevat tehti kohvikut edasi. Noored köögis kohvik oli avatud 20-21. juuli, 23. juuli, 25-28. juuli, 2-4. august. Lisaks toimusid kohvikud jooksvalt ka erinevate valla sündmuste raames. Sinna kaasati ka noori, kes ei osalenud malevas. Kokku sai kohvikupidamisest osa 19 noort. Kõigil neil on nüüd suurem pagas, et olla klienditeenindaja nii kassas kui toitlustusalal, kokk ja joogitegija.


Oma kogemusest käisid noored ja noorsootöötajad septembris ja oktoobris rääkimas ka Rõuge valla koolides.

Noortele pakkus kohviku planeerimine ja tegemine erinevaid väljakutseid. Väljakutseteks olid näiteks hindade välja mõtlemine, sotsiaalmeedia postituste planeerimine selliselt, et inimesed neid näeksid ja kohale tuleksid, samuti asjade leidmine ja ootamatutele olukordadele reageerimine.

Noorte sõnul arenesid kohviku tegemise jooksul erinevad oskused. Nendeks oskusteks olid muu hulgas meeskonnatöö ja suhtlemine, sotsiaalsed oskused üldiselt, teiste piirkonna noortega suhtlemine kellega koos kohvikut tehti jpm.

Võõrale inimesele tutvustaksid noored kohvikut järgmiselt:” Rõõmsameelne seltskond, kes on kokku tulnud, et teha koos kohvikut ja anda inimestele parimaid maitseelamusi, mida nad ise valmistavad.”

Kõige selle juures olid noortele mentoriks ja toeks Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöötajad, osade jaoks oli see samuti esmakordne kogemuse kohviku planeerimisel ja tegemisel.

Noorsootöötajatel olid kohviku planeerimisel ja tegemisel aga omad väljakutsed. Suurimaks väljakutseks võib tuua noorte kaasamise selliselt, et kõigil oleks võrdne võimalus lüüa kaasa kõiges selles, mis puudutas kohviku planeerimist ja pidamist. Et kohvikut planeerisid 11 noort, kellest kõik ei teadnud üksteist, siis läks suur tähelepanu ka meeskonnatöö arendamisele. Noorsootöötajad rõhutasid välja, et terve selle aja jooksul paranes nende suhtlus erinevate noortega.


Kokkuvõtvalt võib öelda, et noored ja noorsootöötajad jäid saadud kogemusega rahule, said uusi teadmisi, oskusi ja tutvusi. Loodame, et kohtume järgmisel suvel taas noortekohvikus “Noored köögis”!