Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Strateegilise partnerluse eduretsepti otsimas

Autor: Inese Priedīte, Piepildīto sapņu istaba, Läti

Starteegilise partnerluse alustamine on nagu abiellumine, kusjuures astutakse abiellu korraga mitme inimesega. Võib ette tulla keerulisi olukordi, soovid ja võimalused võivad muutuda, kuid partnerlust ei tohi kergekäeliselt lõpetada. Alates 2014. aasta detsembrist on MTÜ Estonian UNESCO Youth Association koos partneritega Lätist ja Austriast viinud ellu starteegilise partnerluse projekti „Creative Learning Cookbook“ ning elanud üle kõikvõimalikke olukordi.

Projekti eesmärgiks oli toetada loovust õppimises ning see koosnes kolmest koolitusest, kolme loova õppimise käsiraamatu koostamisest, üle 20 projektist, mille alustasid meie projektis osaleja, Facebooki grupi „Creative Learning Cookbook“ administreerimisest ning tulemuste jagamisest üle 50 osaleja poolt kogu Euroopas.

Peamine rõhk oli lugude jutustamisel, loovkirjutamisel ning graafilisel visualiseerimisel – klassikalised meetodid, mis olid pisut unustuse hõlma vajunud, kuid mis on viimasel ajal muutunud järjest populaarsemaks nii ärimaailmas, noorsootöös kui haridusvaldkonnas. Rohkem infot projekti ning projekti jooksul loodud metoodiliste materjalide kohta (lugude jutustamine, loovkirjutamine ja graafiline visualiseerimine) leiab projekti kodulehel creativelearningcookbook.tumblr.com.

tumblr_oaz0yrhmyd1upmxp5o6_1280„Creative Learning Cookbook“ oli üks esimesi starteeglise partnerluse projekte Balti riikides ning selles artiklis soovime me jagada oma teadmisi ja soovitusi teistele organisatsioonidele, kes on alustamas strateegilise partnerluse projekti korraldamist. Mis on meie hinnangul peamised asjad, millele mõelda, et teie projekt oleks edukas?

Valige usaldusväärsed partnerid

Strateegilise partnerluse projekt võib kesta kuni kaks aastat ning seda olulisem on valida partnerid, kellega olete varem koos töötanud ning kelle tööstiili ja võimekusega olete te juba hästi kursis. Projekti jooksul võivad huvid ja priortiteedid muutuda ning motiveeritud meeskond on edu võtmeks. Partnerid, kes kõik on eri valdkondade eksperdid, rikastavad projekti, andes võimaluse üksteiselt õppida. Me ju ka ei abiellu ükskõik kellega. Kui valid õiged inimesed, siis tead kindlalt, et ükskõik mis juhtub, ületate te kõik tekkida võivad tõkked.tumblr_ob1b8mjwdf1upmxp5o8_1280Jagage rollid ja vastutus selgelt

Juba ettevalmistusfaasis peab igal partneril olema väga selge ettekujutus oma ülesannetest. Kui kõik teevad kõike, võib see olla suurepärane meeskonnatöö kogemus, aga võib lõppeda ka sellega, et mitte midagi ei saa tehtud. Selged ootused üksteisele ja nende ootuste lepinguline dokumenteerimine on alati hea mõte. Lisaks internetipõhisele suhtlusele korraldasime projekti alguses kohtumise Viinis, et meie tööplaan oleks efektiivne ja et meil oleks võimalus tegeleda ka omavahelise meeskonna loomisega.

Hoidke asjad läbipaistvana

Hea dokumentide ettevalmistus ja hoiustamine on üks element, mis teeb koostöö lihtsaks. Protokollige koosolekuid juhuks, kui projektis osalevad inimesed muutuvad, esile kerkivad konfliktid, tekivad ebaselged olukorrad või kui lihtsalt kõik ei saa kohal olla. Tehke ligipääs dokumentidele (nt eelarve ja selle kasutamine, ajakava, hinnapakkumised, lepingud teenusepakkujatega, tulemuste jagamise materjalid igas riigis jne) kõikidele partneritele mugavaks. See aitab garanteerida, et kõikidel partneritel on sama info projekti arengust ja veel tegemist vajavast tööst.

Võimaldage õppimiseks rikkalikult ressursse

Tavaliselt ootame, et pärast projekti lõppu viivad osalejad ellu terve laine uusi projekte ja järeltegevusi, kuid kas me ise toetame osalejaid piisava hulga ressursside ja eneseusu ning -teadlikkusega, et nad ka tõeliselt saaksid initsiatiivi võtta? Kui teie projektis on õppetegevusi, nagu näiteks koolitused, võta aega, et luua osalejatele tööriistakohver, mis toetab neid nende endi tegevuste läbiviimisel pärast koolitust. On oluline dokumenteerida nii koolitustel kasutatavad meetodid kui anda lisainfot projekti teema osas. Koolituse lõpuni jõudes on paljud asjad juba unustatud, seega on abiks juba ka lihtne nimekiri meetoditest, mida koolituse ajal kasutati. Heaks tavaks on planeerida projekti eelarvest teatud osa osalejate projektide tarbeks, et saaksite neid nende katsetustes ka rahaliselt aidata. Sarnaselt koostööle partnerite vahel on ka töös osalejatega oluline, et kõigil oleks selge, mida osalejad ootavad korraldajatelt ning mida võib oodata osalejatelt. Heaks mõtteks võib olla teha enne koolitust iga osalejaga leping, milles on kirjas õigused ja kohustused või vähemalt üleüldine ettevalmistav infopakk, mille osalejad saavad juba koolitusele kandideerides.

tumblr_ob12qdlhq61upmxp5o2_1280Kaasake osalejad projekti promomisse ja tulemuste jagamisse

Väga vähestes projektides mõledakse mehhanismidele, kuidas kaasata osalejad projekti tulemuste jagamisse. Tänapäeval on sotsiaalmeedia toimivaks tööriistaks, mis aitab projekti kohta käivat infot laiema publiku ette viia, kuid töö sotsiaalmeediaga viib eesmärgini vaid siis, kui lood sisu, mida inimesed soovivad jagada ning mille üle soovitakse arutleda. Seega on kvaliteetse sisu loomine väga oluline ning see peab olema praktiline, inspireeriv ja emotsionaalselt kaasav. Ärge kartke raisata raha kvaliteetsete fotode, joonistuste ja videode peale ning tehke need kättesaadavaks osalejatele ja paluge neil aidata materjalide loomisel ning ka jagamisel oma sotsiaalvõrgustikes. Osalejaid kaasates jõuate palju rohkemate inimesteni kui siis, kui loodate vaid oma organisatsiooni kontaktidele ja kodulehele. Tutvuge oma projekti teemaga seotud arvamusliidritega – inimestega, kellel on juba sotsiaalvõrgustikes palju jälgijaid – ning otsige võimalusi kaasata neid enda kommunikatsioonitegevustesse.

Tehke koostööd väliste ekspertidega

Iga Erasmus+ projekt on organisatsioonile suurepärane võimalus laiendada oma koostöövõrgustikku. Isegi, kui projekti partnerorganisatsioonidel ja seal tegutsevatel inimestel on olemas kõik pädevused projekti elluviimiseks, annab teistest organisatsioonidest ja sektoritest ekspertide kaasamine siiski palju juurde. Nad tulevad uute ideede ja meetoditega ning võivad anda väga kasulikku tagasisidet, mis aitab projekti arendada. Projektis “Creative Learning Cookbook” tegime väliste ekspertidega koostööd koolituste korraldamisel ning materjalide ettevalmistamisel. Lisaks sellele küsisime tagasisidet ka sõpradelt ja kolleegidelt, et tulemus oleks võimalikult edukas. Lõpptulemusena andis projekti heaks panuse palju rohkem inimesi, kui otseselt projektis osales.

Olge paindlikud

Kõige olulisem element planeerimise juures on ühise arusaama loomine saavutatavatest eesmärkidest ning väärtustest ja põhimõtetest, millele soovite oma koostöö luua. Detailne tegevuste kavandamine on abiks, kuid elu teeb alati plaanides omad korrektuurid. Seetõttu on oluline olla avatud meelega ja paindlik, et muuta ootamatud muutused ja eksimused võimalusteks. Kui midagi ei toimi nii nagu plaanitud, ei ole vaja paanikat tekitada. Olge ühenduses oma Erasmus+ riikliku agentuuriga. Kui projektis on vaja teha ootamatuid muutusi, toetavad nemad teid lahenduse leidmisel.

tumblr_ob13g9iza71upmxp5o3_1280

Nüüd on „Creative Learning Cookbook“ projekt lõppenud. Koostasime ja saatsime rapordi, jälgime oma materjalide ja tulemuste levitamist ja muidugi tuleme varsti tagasi uute kokaraamatute ideedega ja tegevustega.

Teie saate kuulata meie projekti osalejaid ja vaadata, mis toimus koolitustel CLC Youtube kanalil. Vaadake, kust saime inspiratsiooni meie Pinterest tahvlil. Ja muidugi laadige alla meie toredad kokaraamatud; neid saab leida kas meie Facebook lehelt või kodulehelt.

tumblr_ob1gree0mo1upmxp5o4_r2_1280