Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Vasalemma ja Kernu valla noored loovad ise

Soov pakkuda noortele põnevat tegevust oma kodukohas oli MTÜ Harju Loogiline poolt ellukutsutud programmi Euroopa Noored noortealgatuse projekti “”LOON ISE” töötoad noortele“ idee aluseks (toetatud aastal 2013).

Soovisime noortele pakkuda põnevat ja praktilist tegevust, mis julgustaks loomingulisemale lähenemisele traditsioonilises käsitöös ja edendaks ettevõtlikkust ning julgustaks noori edaspidi osalema kogukonna ühistegevustes.

Projektiga läbiviidud noortealgatus seisnes erinevate õpitubade läbiviimises ajavahemikul sügis 2013 kuni kevad 2014, mille käigus said osalejad tutvuda erinevate käsitöö liikide ja –võtetega. Õpitubades oli peamine rõhk enda fantaasia rakendamisel ning praktilises käelises tegevuses. Oluline oli enda tööde tutvustamine ja kogemuste jagamise aspekt – kas oli lihtne või raske, kas oli huvitav, mida teeksin teisiti, mida uut õppisin-kogesin-tunnetasin. Õpitubades oli oluline ka üksteiselt õppimise ning üksteise õpetamise kogemuse saamine – nii õnnestumiste kui ka ebaõnnestumiste jagamine. See kõik soodustas avatud suhtlemist ja julgust kogemuste vahetamiseks.

Projekti töötoad lõppesidki just osalemisega vabaõhuüritustel (Vasalemma kevadlaat, Ruila rattakross), kus õpitubades osalejad said ise oma kogemusi edasi anda õpetades kõiki huvilisi. Projekti eestvedaval tuumikgrupil oli huvitav jälgida kõikide osalejate arengut ning üksteise julgustamise ja kogemuste vahetamisel tekkiva avatuse osas. Samuti oli võimalik näha noorte õpitubadeks valmistumise arengut – mida aeg edasi seda enam mõeldi eelnevalt läbi oma ideed, tehti visandeid ning uuriti järgmise õpitubade teemasid iseseisvalt juba eelnevalt. Avatud suhtlemisele julgustamine on olnud meie hinnangul samm edasi kogukonna tegevustesse kaasamisel. Noorte võimestamine ning suunamine kogukonna ühistegevustel osalemisele rajavad meie hinnangul tugeva kogukonna aluse.

Loe projekti tegemistest põhjalikumalt .