Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Demokraatiaprojekti aruandlus

Teie demokraatiaprojekt on saanud Euroopa Noored Eesti büroolt toetuse – hurraa!

Sellelt leheküljelt leiate materjale ja infot, mis aitab projekti elluviimise ja aruandlusega seonduvatele küsimustele vastused saada.

Kui teil tekib aga küsimusi, millele siinkohal vastust ei leia, siis võtke julgelt ühendust Karin Ööveliga aadressil karin.oovel@archimedes.ee.

1. Lühike juhis, millega tuleb kõigil demokraatiaprojekti tegijatel tutvuda!

  • rahastus
  • nähtavus
  • büroo toetus
  • aruandlus

2. Lõpparuanne ja osalejate nimekiri

Lõpparuandele tuleb lisada osalejate nimekiri originaalallkirjadega, mis kajastab kõikide noorte demokraatiaprojektis osalenute andmeid.

  • Info osaleja kohta peab klappima nii elektrooniliselt esitatud lõpparuandes, kui ka paberkandjal esitatud lõpparuandes. Viimasel peavad olema osalejate originaalallkirjad.
  • NB: eristage noored osavõtjad, otsustajad ning korraldajad.
  • Demokraatiaprojektides osalejad peavad olema vanuses 13-30 eluaastat.
  • Kasuta osalejate registreerimiseks ja allkirjade kogumiseks lihtsustavat Excel vormi. Enne kasutamist loe hoolikalt juhendit.

Seega: osalejate nimekirja on vaja kahel kujul (mõlemal ehk üks ei välista teist):

  • Paberkujul koos originaalallkirjadega,
  • Elektroonsel kujul Excel faili formaadis (kogu infoga, sh sünniaastad ja e-posti aadressid).

3. Lõpparuanne koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 2 kuud pärast projekti lõppkuupäeva. Büroo vaatab aruande läbi 45 päeva jooksul (pikeneb, kui tekib täiendavaid küsimusi). Lõpparuanne tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal:

4.  Rahastustingimuste selgitus

Selleks, et kõige olulisemast oleks selge arusaam.

Kulud tuleb teha vastavalt taotluses esitatud eelarvele ja tegevuskavale. Kuludokumendid – arved, tšekid – tuleb võtta oma organisatsiooni nimele ja hoida alles 5 aastat. Skaneeri või tee koopia kõigist tšekkidest, et nende peal olev info ei tuhmuks.

Büroole tuleb esitada kuludokumentide koopiad kogu eelarve ulatuses (sh kaasfinantseering), v.a. kaudsed kulud (kuni 7% otsestest kuludest).

5. Ülevaade kuludokumentidest – eelarve kalkulatsiooni Exceli tabel

Teil kui toetusesaajal on kohustus edastada koos lõpparuandega kuludokumentide loetelu Exceli tabelina, mis saadetakse teile koos lepingu ja rahastamisreeglitega.

NB: Juhime tähelepanu, et oluline on antud tabelit täita jooksvalt, mitte alles siis, kui tegelete lõpparuande koostamisega.