Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Valminud on Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu raport Eesti osalejate kohta

Raportis vaadeldakse 2015-2020. aastal noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötajate õpirände projektides osalenud inimeste hinnanguid projektidele, esitatakse ülevaade pädevuste ja oskuste arengust ning kirjeldatakse aja jooksul toimunud muudatusi.

Raport hõlmab uuringu kolme viimase tsükli (2015/16; 2017/18; 2019/20) projektide andmeid, mida rahastas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus (varsemalt Sihtasutus Archimedese noorteagentuur), kus projektide tegevused toimusid Eestis või kus osalesid Eesti osalejad. Uuringus osales 536 projektijuhti ja 3018 osalejat.

Uuringus vaadeldi projektides osalemisega seotud eesmärke ja mõju, milline oli projekti roll vastajate teadmiste, oskuste, väärtuste ja noorsootöö kompetentside arengus. Kuidas mõjutas projektis osalemine vastajate hoiakuid, tööalaseid ja hariduslikke valikuid, kodanikuaktiivsust, kohalikku kogukonda, kus projektid toimusid ja organisatsioone, kes projekte teostasid. Lisaks hõlmab uuring hinnanguid projektide taotlusprotsessi ja korraldusliku poole kohta, andmeid vastajate sotsiaaldemograafilisest taustast ja lühikokkuvõtet põhitulemustest Erasmus+: Euroopa Noored programmi tegevuste (noortevahetused, noorsoootöötajate õpiänded ja Euroopa vabatahtlik teenistus) lõikes.

 

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu raportiga on võimalik tutvuda SIIN.

Uuringu juurde kuulub infograafik, kus on graafiliselt esitatud uuringu kõige olulisemate tulemuste kokkuvõte programmi tegevuste (noortevahetused, noorsootöötajate õpiränded ja Euroopa vabatahtlik teenistus) lõikes.

 

Erasmus:+ Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu teostamist koordineerib rahvusvaheliselt alates 2009. aastast RAY võrgustik (Research based analyses of European youth Programs), mis tegeleb Euroopa noorteprogrammide teadmistepõhise seire ja analüüsiga. RAY võrgustik panustab noorsootöö valdkonnas rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogi poliitikute, noorsootöö praktikute ja uurijate vahel, et paremini mõista ja teadmistepõhiselt kujundada noorsootöö valdkonna arengut Euroopas.