Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+ juhtkomitee

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) moodustas Erasmus+ programmi juhtkomitee eesmärgiga tagada programmi tõhus juhtimine riiklikul tasandil, määratleda riiklikud prioriteedid ja anda sisend programmi tööplaanidesse.

Juhtkomitee toimib viie valdkondliku nõukogu formaadis: vastavalt kõrghariduse, kutsehariduse, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonna nõukogud. Lisaks valdkondlikele nõukogudele on juhtkomitee struktuuris ette nähtud ka kõrgetasemeline töögrupp, mille eesmärgiks on tagada koosmõju eri valdkondade vahel ja programmi senisest parem vastavus elukestva õppe paradigmale.

Noortevaldkonna nõukogu koosseis:

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Noorsootöö Keskus