Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu 2017/ 2018. aasta rahvusvahelise analüüsi tulemused on avaldatud

Erasmus+: Euroopa Noored programm tulemuste ja mõju-uuringu eesmärk on analüüsida noorteprogrammi erinevaid aspekte, et aidata kaasa programmi paremale rakendamisele ning arendamisele ja järgmise programmi välja töötamisele. Uuringuga toetatakse rahvusvaheliselt teadmistepõhist noorsoopoliitika arendamist ning luuakse parem arusaam noorte valdkonna õpirändest.

Uuringu läbiviimist koordineerib rahvusvaheline  RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme), mis loodi 2007. aastal, Erasmus+: Euroopa Noored programmi teadmiste põhiseks analüüsimiseks ja monitoorimiseks. Võrgustikku kuuluvad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide riiklikud agentuurid (sh Eesti) ja nende teaduspartnerid.

Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu (Research based analysis and monitoring of Erasmus+:Youth in Action – RAY MON) eesmärgiks on analüüsida ja seirata Erasmus+: Euroopa Noored programmi (edaspidi programmi) erinevaid aspekte.

Uuringuga kogutakse teavet kõikide programmi tegevusvõimaluste kohta, mis võimaldavad arendada ja parandada programmi rakendamist selle järgmistel perioodidel ja selgitatakse välja, milline mõju on toetatud projektidel osalenutele. Uuringu eesmärk on panustada kvaliteedi tagamisele ja kvaliteedi arendamisele programmi rakendamisel, pakkuda tõenduspõhiseid rahvusvahelisi uuringuandmeid noortepoliitika kujundamisel ja võimaldada paremat arusaamist noorte õpirände kohta. Uuringut korraldatakse alates 2009. aastast.

Uuringu viimases küsitluses, oktoobrist 2017 – aprillini 2018 osales 31 riiki, sh Eesti.

Rahvusvahelise uuringuraporti põhiliste tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Ja põhjalikuma analüüsiraportiga siin. Raportid on kättesaadavad inglise keeles.

Uuringu küsimustikud edastati Erasmus+: Euroopa Noored programmi tegevustest 2017. aasta jooksul rahastatust saanud projektides osalenud noortele ja projektide koordinaatoritele. Uuring hõlmas järgmisi programmi tegevusi: noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noorte osalusprojektid, noorsootöötajate õpirände projektid ja rahvusvahelise koostöö projektid.