Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

ESK partnerlus

Mis see on?

ESK partnerlus (Volunteering Partnerships) on uus tegevusformaat, mis on loodud kogenud organisatsioonidele, kes on juba aastaid Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidega tegelenud ja kes soovivad programmiga strateegiliselt ja pikaajalise visiooniga jätkata. ESK partnerlus lihtsustab organisatsioonide jaoks raha taotlemise protsessi ja annab suurema kindluse järgnevate aastate tegevuste planeerimisel. Partnerluse eesmärk ESK programmis osalevate organisatsioonide ja agentuuride vahel on tõsta vabatahtliku teenistuse projektide arvu ja kvaliteeti.

ESK partnerluse raames saab ellu viia kõiki vabatahtliku tegevuse formaate: individuaalseid pikaajalisi teenistusi ja grupiteenistusi 10-40 noorele. Projektidele laienevad seega samad tingimused ja reeglid nagu tavapärastele ESK vabatahtliku teenistuse projektidele. ESK partnerluse raames loodavate projektide aluseks on ühiskondlikud probleemid ja vajadused, mille lahendamisele saab kaasa aidata noorte vabatahtliku tööga. Projektidel peab olema tugev solidaarsuse mõõde ja mõju kogukonnale, andes samal ajal noortele väärtusliku õpikogemuse.

Kuidas see töötab?

Peamine erinevus võrreldes tavapäraste vabatahtliku teenistuse projektidega seisneb selles, et kolmeks aastaks lepitakse agentuuriga kokku vabatahtliku töö tegevusvaldkonnad ja plaanitav ühiskondlik mõju, mida soovitakse saavutada. Samuti pannakse orienteeruvalt paika noorte arv, keda järgneva 3 aasta jooksul soovitakse vastu võtta või välismaale saata. ESK partnerlust viiakse ellu kahes etapis.

Esimeses etapis esitavad organisatsioonid projektitaotluse, mis annab üldise ülevaate kavandatavatest tegevustest, nende eesmärgist ja mõjust. Pärast taotluse heakskiitmist sõlmitakse 3-aastane leping valitud organisatsioonide ja agentuuri vahel. Teises etapis esitavad organisatsioonid iga-aastase rahastamistaotluse (2018, 2019, 2020), mille raames saab teenistusi ellu viia 18-kuulise perioodi vältel. Rahastamistaotluses ei pea projekti sisulist poolt enam kirjeldama, vaid märkima vaid konkreetsed tegevused, osalejate arvud ja teenistuste kuupäevad. See tähendab, et need taotlused ei läbi sisuhindamist, vaid rahastus määratakse agentuuri poolt vastavalt eelarve võimalustele. Piiratud eelarve tingimustes ei ole agentuur kohustatud kõiki teenistusi rahastama.

NB! Organisatsioonid, kellega on sõlmitud ESK partnerluse leping, et saa samal perioodil tavapäraseid vabatahtliku teenistuse projekte esitada.

Kuidas osaleda?

Esimene taotlus, mis kirjeldab projekti sisulist poolt ja 3-aastaseid sihte, tuleb SA Archimedese noorteagentuurile esitada 16. oktoobril kell 12:00 (Brüsseli aja järgi). SANA menetleb neid projekte samadel alustel teiste taotlustega ja sõlmib edukate taotlejatega 3-aastased raamlepingud.

Teine taotlus, mis kirjeldab projekti esimeses etapis plaanitavaid konkreetseid tegevusi (18-kuu vältel alates projekti algusest) ja eelarvet, tuleb samuti esitada 16. oktoobril kell 12.00 (Brüsseli aja järgi). Seega juhul kui 3-aastane raamleping sõlmitakse, otsustatakse sellega koos ka esimese 18-kuulise perioodi rahastamine.

Vaata ka täpsemaid ESK partnerluse tingimusi siit.

Küsimuste korral võta ühendust Karin Ööveliga karin.oovel@archimedes.ee või telefonil 69 96 493.