Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eurooopa Solidaarsuskorpuse programmi rakendamine selle esimesel aastal

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu programm, mis toetab noorte projekte, mis edendavad solidaarsust Euroopas. Käesolev uuring analüüsib Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi rakendamist selle esimesel aastal.

Uurimisprojekti eesmärk oli analüüsida Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi senist rakendamist ja uurida erinevaid aspekte, mis vajavad programmiga seotud osapoolte edasist tähelepanu.

Uuringuraporti lühikokkuvõttega on võimalik tutvuda siin ja põhjalikuma analüüsiraportiga siin. Raportid on kättesaadavad inglise keeles.

 

Uuringuraport hõlmab järgmist ülevaadet:

  • Statistilisi andmeid Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi esimese kolme taotlusvooru kohta, keskendudes projektide tegevustele ja programmis osalevate organisatsioonide profiilile;
  • Projektide teemade ja eesmärkide ülevaadet;
  • Programmiga seotud võimalused, väljakutsed ja takistused, mille tõid esile programmiga seotud osapooled, sh kattuvused teiste Euroopa Liidu programmidega;
  • Programmiga seotud osapoolte: riiklikud agentuurid, toetuse saajad, SALTO võrgustik, Euroopa Komisjon vajadused;
  • Olemasolevate koolitusvõimaluste analüüs ja tulevaste koolitusvajaduste ning koolitajate kompetentside kaardistamine;
  • Näited programmi rakendamisest erinevates riikides;
  • Ülevaade Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi huvirühmadest Euroopa tasandil.

Uuringus kasutati kvantitatiivsed ja kvalitatiivset uurimisviisi, mis võimaldas saada terviklikuma ülevaate Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist läbi erinevate perspektiivide ja vaatenurkade.

Uuring tellis Euroopa Solidaarsuskorpruse programmi ressursikeskus, uuringu teostamist koordineeris Austria Põlvkondade ja Haridusteaduste instituut (GENESIS), koostöös RAY uuringute võrgustiku ja Austria Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi agentuuriga.

RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) loodi 2007. aastal Erasmus+ : Euroopa Noored programmi teadmiste põhiseks analüüsimiseks ja monitoorimiseks. Võrgustikku kuulub 34 Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi riikliku agentuuri (sh Eesti agentuur) ja nende teaduspartnerid.