Noorteinfo

798px-Eurodesk_logoEURODESK on Euroopa infovõrgustik, mis on suunatud noortele, noorteorganisatsioonidele ja noortega tegelevatele inimestele. EURODESKi abil saad vastuse küsimustele, mis puudutavad noorte rahvusvahelisi õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimalusi. Samuti aitab Eurodesk leida partnereid välisriikides näiteks noortevahetuse korraldamiseks või ühiste projektide elluviimiseks.EURODESK teeb Eestis koostööd noorteinfokeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning erinevate noorteorganisatsioonidega igas Eesti maakonnas. euportal

Euroopa Noorteportaal jagab teavet noorte elamis,-õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta Euroopas. Portaal jagab teavet 8 olulise teema kohta, mis on seotud Euroopa Liiduga tervikuna ja seda kõike 33-s riigis ja 28-s keeles. Info on üleval ka eesti keeles. Euroopa Noorteportaalist leiad ka mitmeid üle-Euroopalisi konkursipakkumisi.