Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste I taotlusvooru tähtaeg

Järgmine kandideerimise tähtaeg: 01.04.2020 23:59

Eeltähtaeg: 18.03.2020

Toetust saavad taotleda mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused või nende allasutused, nt kool ja noortekeskus, samuti muud juriidilised isikud (sh sotsiaalsed ettevõtted). Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse saamise korral lepingu sõlmimise eest. Toetust saab taotleda Sihtasutus Archimedese noorteagentuurilt, kes tegeleb ka taotlejate nõustamise ja toetamisega.

Taotluse esitab üks projekti osapool kõikide partnerite eest. Taotlusvormi saab täita ja esitada elektroonselt SA Archimedese noorteagentuurile eesti, vene ja inglise keeles.

Projekti peamisteks kululiikideks on transport, toitlustus, majutus ja tegevuskulud, mis võivad erineda lähtuvalt projekti iseloomust. Projekti toetus on 23 eurot noore kohta päevas (sisaldab nii toitlustust, majutust kui ka transporti). Alates 2017. aastast on päevarahastus ette nähtud ka ühele noortejuhile noortegrupi kohta. Soovituslik on partnerite (KOV, koolid, noorsootöö ühingud jt) kaasamine projekti kaasrahastamiseks (nt ruumid, transport, vahendid vms).

Toetused eraldatakse sõltuvalt vahendite olemasolust. SA Noorteagentuur jätab endale õiguse teha muudatusi seoses taotlustähtaegade ja toetuse väljajagamisega.

Taotlemise info

Eeltähtajad

Kui soovite saada oma taotlusele tagasisidet, et seda veelgi paremaks teha, on võimalik esitada taotlus Noorteagentuurile eeltähtajaks aadressil noortekohtumised@archimedes.ee. Kõik eeltähtajaks esitatud taotlused saavad SANAlt nädala jooksul soovitusi, kuidas projekti kvaliteeti parandada.