Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kohustuslikud lisad

KA1 ja KA3 aruannetega koos tuleb esitada järgmised kohustuslikud lisad:

  • aruanne peab olema allkirjastatud organisatsiooni/grupi seadusliku esindaja poolt ning aruande allkirjastatud lehekülg (declaration of honour) tuleb aruandele lisada;
  • kõikide ellu viidud tegevuste tegevuskavad (sh ettevalmistav kohtumine, kui see toimus);
  • erikulude ja erivajadustega seotud kulude (vastavalt exceptional costs ja special needs support) kuludokumentide ja maksekorralduste koopiad – juhul kui neid taotleti taotluses ja need ka aktsepteeriti ning kui neid kulusid on aruandes küsitud;
  • reisitoetuse dokumentide koopiad tuleb lisada juhul, kui osaleja marsruut erineb võrreldes taotlusega. NB! Juhul kui olete marsruudi arvestanud vahepeatustega, tuleb selline marsruut kindlasti lahti kirjutada kommentaaride lahtrisse;
  • osalejate allkirjastatud nimekirjad kõikide tegevuste (activity) kohta. 2015. aastal rahastatud projektidest alates tuleb projekti esitanud organisatsioonil kinnitada ka nimekirjas olevate andmete tõesust oma esindaja nime ja allkirjaga.

Osalejate (soovituslikud) nimekirjavormid allkirjastamiseks:

Nimekirja vorm noortevahetused/noorsootöötajate õpiränne

EVT vabatahtliku kinnitus teenistuse lõpus