Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Appetiser Rakveres sütitas partnerlusi ja noorteprojekte

Märtsikuus leidis Rakveres aset rahvusvaheline noortevaldkonna koolitus Appetiser. Tegemist on seda tüüpi koolitusega, mis annab esimese maitse rahvusvahelisest noorsootööst ning toob kokku noorsootöö tegijad erinevaist Euroopa paigust. Koolituse üks kasutegureid ongi kontaktide loomine ja partnerite leidmine, kellega projektiideid arutada ning ellu viia.

Nii ka seekord. Rakverre tulid kokku 20 osalejat üheksast riigist, neist kaheksa Eestist. Lisaks osales ka juuniorkoolitaja, kes töövarjutas kogenud koolitajate käe all. Eesti osalejad olid väga erinevatest organisatsioonidest ja erineva kogemusega ning nende hulgas oli ka näiteks mitmeid huvihariduse õpetajaid, kes osalesid ka mitteformaalse õppimise koolitusel.

Meetodite lõimimine

Tagasisides tõid koolitusel osalenud välja, et nende vaade noorsootööle sai dimensioone juurde ja neil nüüd põhjalikum teadmised sellest, mis on erinevused noorteprojektide ja formaalhariduse projektide vahel. Veel tõid koolitusel osalenud õpetajad välja, et nad on huvitatud mitteformaalhariduse meetodite lõimimisest enda töösse noortega ning et viia noortega tegevusi läbi ka väljaspool koolitunde. See on kahtlemata suur edasminek, sest ehkki Eestis küll juba käsitletakse õppemeetodite lõimimist omajagu, siis paljudes teistes riikides veel mitte nii palju. Et aga mitmed õpetajad Eestisse koolitusele tulid, sai luua ka vastastikuseid partnerlussuhteid.

Ideed ja partnerid

Koolitusel osalenud Liisu rääkis näiteks, et temal tekkis väga hea kontakt Türgist pärit osalejaga, kellega arutati võimalust viia läbi projekt “Noored sotsiaalselt aktiivsemaks”, Sirli aga ütles, et tema soovib koos noortega õpirände projekti kirjutada ning Age leidis partneri, kellega korraldada noortevahetusi. Koostööideid tekkis ka kohalikel noorsootöötajatel omavahel tegutsemiseks, näiteks ühiste välja- ja küllasõitude korraldamine.

Lähiaastatel seda koolitust Eestis ei korraldata, sest Appetiser roteerub erinevate riikide vahel. Näiteks leiab järgmine samanimeline koolitus aset Bulgaarias. Lisainfot erinevate ürituste ning koolituste kohta leiab siit.