Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Meetodid

Allpool on ära toodud hulk meetodeid, mida saab oma kasutada oma projekti nähtavuse suurendamiseks ja tulemuste levitamiseks. See pole kindlasti ammendav loetelu ning mida loovamad olete ise meetodite väljamõtlemisel, seda lahedamad need on. Võite meetodeid ka kombineerida ja mitmeid korraga kasutada.

Meetodite ja nende kasutamise kohta leiad lisainfot käsiraamatust “Making waves” (ingl. k) ning mitteformaalse õppimise portaalist ja SALTO Ressursikeskuste lehelt.

Ajaleht – koostage oma projekti käiku ja tulemusi kajastav ajaleht, mida jagate sihtgrupile.

Artikkel – kirjutage projekti tulemustest artikkel ajalehte või mujale (blogi, koduleht jne). Arvamusartikkel sobib hästi projekti järelduste või tulemuste tutvustamiseks laiemale avalikkusele – kui nt projekti lõppedes leiate, et tuleks muuta mõnda poliitikat või väärtushinnanguid ühiskonnas vmt. Kui võimalik, leppige enne kirjutama asumist kokku vastava ajalehega, kus seda avaldada tahate. Väiksemamahuliste projektide puhul sobib hästi maakondlik ajaleht, aga võite ka proovida üleriigilist lehte või miks ka mitte, mõnda internetiportaali (nt Delfi, päevalehtede online-keskkonnad jne). Kanal, kus artikli avaldate, tasub valida selle järgi, kellele oma sõnumi suunate ning milliseid kanaleid sihtgrupp info saamiseks kasutab. Kui lähed vabatahtlikuks, uuri kohalikult või maakondlikult lehetoimetuselt või mõnest teisest meediakanalist, kas nad oleks järsku huvitatud Sinu reisikirjadest. Nii saad oma projekti käiku põhjalikumalt Eesti meedias kajastada. Seda on nt teinud Siiri Liiva, kes käis vabatahtlikuks Kolumbias,  Mirjam Mattiisen, kes oli vabatahtlik Siberis ja Liis Kängsepp, vabatahtlik Argentinas, Buenos Aireses.

Blogi – kirjutage oma projekti käigu ja tulemuste kajastamiseks blogi. Oluline on, et mõtleksite läbi, kuidas inimesed teie blogist teada saavad. Selleks võite nt panna oma blogi aadressi Euroopa Noored  kodulehele alaprogrammide blogisse või luua oma projekti blogi juba Euroopa Noored lehele. Oluline on, et blogi tihti uuendate ning et sissekanded oleksid huvitavad ja arusaadavad ka teistele peale teie projektis osalejate. Lisage samuti pilte ja videosid, et blogi interaktiivsemaks muuta.

Demonstratsioon, meeleavaldus – Sobib, kui soovite tõmmata avalikkuse ja otsustajate tähelepanu mõnele probleemile. Võite korraldada ka toetusmeeleavalduse mingi otsuse toetamiseks. Kui soovite lahendada mõnda probleemi, kohtuge kõigepealt poliitikute või ametnikega ja tehke oma ettepanekud. Alles peale seda, kui teid kuulda ei võeta, tasub meeleavalduse korraldamine ette võtta. Meeleavalduse kohta lugege põhjalikumalt Eesti Noorteühenduste Liidu osalusmetroost.

Etendus, kontsert, performance jne – kui teie projekti tulemusena valmib mõni etendus, kontsert vmt, võite mõistagi kutsuda inimesed seda vaatama, kuid mõelge ka sellele, et minna ise sinna, kus inimesed juba on. Nt tehke teatrietendus hoopis kaubanduskeskuses (muidugi leppige see enne kokku) või pargis. Valminud etendust või kontserti vmt võite kasutada ka nt noortele oma projekti tulemuste tutvustamisel. Salvestage see ning levitage edaspidi ka filmina.

Film – filmige projekti käiku, võtke inimestelt intervjuusid ja tehke oma projektist film. Oluline on siinkohal, et film tõesti kannaks teie projekti sõnumit ja tulemusi, et suunaksite selle sihtgrupile väljaspool projektitiimi, kellel oleks sellest midagi õppida.

Vaadake ka rahvusvahelisel DEOR seminaril filmitud videoklippi, kus Kinobussi juht Mikk Rand räägib filmist ja selle tegemisest.

Projekti tulemusi tutvustades näidake filmi, pange see üles Euroopa Noored Telepurki, Youtube´i, projekti blogisse, Euroopa Noored vastava alaprogrammi blogisse, kodulehele vmt. Võite kaaluda ka õppefilmi tegemist, mis teie projektiga seostub ja mille abil tulevikus mõnda teemat kas noorte või mõne teise sihtgrupiga käsitleda. Selleks aga vaadake enne ringi, kas sarnast filmi mitte juba tehtud ei ole. Selleks uurige mitteformaalse õppimise portaali ja ka SALTO Ressursikeskuste kodulehte. Kui olete õppefilmi valmis saanud, laadige see üles mitteformaalse õppimise portaali, et ka teised noorsootöötajad ja mitteformaalse õppimise huvilised seda kasutada saaksid.

Flashmob – tutvustage oma projekti tulemusi või tõmmake inimeste tähelepanu, korraldades flashmobi. Kutsuge inimesed kokku üheks minutiks midagi hästi lihtsat tegema rahvarohkesse kohta. Nt kogunesid Tallinnas, Tammsaare pargis noored ja istutasid igaüks ühe minuti jooksul ühe tammetõru maasse. Oluline on, et flashmobis osalejaid oleks palju ning et see toimuks rahvarohkes kohas, kus teised inimesed teid näevad. Lugege rohkem flashmobi kohta.

Fotonäitus – pildistage projekti tegevusi, vastava maa loodust vmt ja korraldage hiljem fotonäitus. Selle saate üles panna mõnesse avalikku kohta (nt raamatukogu, klubid, kohvikud, restoranid) või teha ka rändnäituse, mis liigub ühest kohast teise. Oluline on, et näitus kajastaks teie sõnumit, mida tahate öelda. Tehke pildid kättesaadavaks ka internetis projekti blogis, kodulehel, Euroopa Noored kodulehe galeriis või nt Flickr´is. Näiteks tegi Lisette Kampus näituse oma EVS projektist ja käsitles homofoobiat (näitus oli üleval nii Poolas, Eestis kui on nüüd maailmareisil), Kristiina Vaarik aga pani oma Saksamaal tehtud EVSi pildid üles Viljandi linnaraamatukokku.

Infopäev – korraldage projekti tulemuste tutvustamiseks infopäev, tutvumisõhtu või mõni muu üritus. Kutsuge kohale need, kellele tahate oma projekti tutvustada või veel parem, minge sinna, kus teie sihtgrupp juba nagunii koguneb. Selleks sobib nt kool (kodanikuõpetuse vm tund, leppige enne huvijuhi ja õpetajatega kokku), noortekeskus, mõni suurem kohalikku rahvast koondav üritus rahva- või kultuurimajas. Ärge unustage ka laatu ja messe, kus teie sihtgrupp käia võib. Võite minna ka tänavale, parki, kaubanduskeskusesse vm – oluline on, et inimesed teid tähele panevad. Meetodid, kuidas oma projekti tulemusi tutvustada, mõelge läbi vastavalt võimalustele. Need peaks olema kindlasti huvitavad ja sihtgrupile sobivad. Nt kui lähete oma projekti tulemusi tutvustama koolilastele, on interaktiivne viktoriin, mõni simulatsioon vm tegevus, kus noored saavad ise osaleda, kindlasti parem, kui lihtsalt klassi ees slaidide näitamine. Loe, kuidas tutvustas oma noortevahetuse Let´s Recycle Us! tulemusi Life Zone MTÜ.

Kettkiri – levitage oma sõnumit haarava kettkirjaga, mis annab võimaluse teha midagi seoses teie projekti sõnumiga ning suunab seda teistele edasi saatma. See võib olla ka piltide või Powerpoint presentatsiooni vm vormis.

Kiri – saatke projekti tulemused traditsioonilise postiga, kuid olge loovad! Muudtke kiri lõbusaks, lisage väike nänn, mõistatus, puzzleks lõigatud postkaart vmt.

Koduleht – projekti ja selle tulemuste kajastamiseks võite luua kas eraldi kodulehe, kajastada projekti oma organisatsiooni kodulehel või luua ka blogi. Koduleht tasub luua siis, kui plaanite sellele pikaajalist kasutust ja soovite üles panna palju erinevat informatsiooni. Tavaliselt piisab projekti kajastamiseks blogist, kuid sedagi võiks kasutada peale projekti lõppemist. Tasuta veebilehte on võimalik luua nt edicy tarkvara abil. Mõelge läbi, mismoodi te kodulehte tutvustate ja inimestele sellest teada annate, et nad seda ka tõesti kasutaksid. Laadige üles ka pilte ja videosid, tehke leht huvitavaks ja interaktiivseks. Lisaks pange paika, mis saab lehest peale projekti lõppu. Kes seda kasutama hakkab ja kuidas? Mismoodi tagate lehe uuendamise?

Kohtumine otsustajatega – Kui olete projekti raames jõudnud oluliste järeldusteni, mida tahaksite kas oma kogukonnas või riigis tervikuna muuta, korraldage kohtumine poliitikute või ametnikega, kes vastava valdkonna eest vastutavad ning tutvustage neile oma ideid. Selgitage lühidalt probleemi tausta ning oma ettepanekuid selle lahendamiseks. Küsige võimalikult konkreetselt, mida poliitikult või ametnikult ootate, mida tema saab teie heaks ära teha. Pakkuge ka omalt poolt välja, mil moel ise kaasa aitate probleemi lahendamisele. Nii näeb teine pool, et soovite ise samuti aktiivselt panustada. Vormistage oma ettepanekud ka korrektseks dokumendiks ja andke see kohtumisel üle. Võite kaalukuse lisamiseks koguda ka allkirju oma ettepanekute toetuseks ning needki üle anda. Oluline on, et jääksite kohtumisel viisakaks ja positiivseks, isegi, kui otsustaja teie ettepanekutele positiivselt ei reageeri. Kindlasti ei tule kasuks süüdistamine ja ründamine.

Koolitus, töötuba – Need sobivad juhul, kui olete projekti käigus välja töötanud nt uue õppematerjali või mõne meetodi, mida soovite, et teised kasutaksid. Koolitusel või töötoas saate neid tutvustada ja selgitada, miks see kasulik on ja kuidas kõige paremini kasutada.

Koomiks – koostage projekti tulemustest ise koomiks või korraldage koomiksi töötuba noortega, kellele projekti tutvustate. Lihtsaid võtteid koomiksi tegemiseks leiate World Comics´i kodulehel.

Kultuuriõhtu – kui teie projekt kaasab erinevatest riikidest pärit noori või on kohapeal nt mõni võõramaalasest vabatahtlik või on vabatahtlik parasjagu saabunud koju mõnest teisest riigist, võite kaaluda kultuuriõhtu korraldamist. Sellisel õhtul on võimalik tutvustada erinevate maade kultuure rahvustoitu ja -jooki pakkudes, rahvusmuusikat kuulates ja ka projektist rääkides. Võite näidata ka rahvariideid, korraldada rahvalaulude karaoke, erinevaid rahvusi tundma õppida aitava viktoriini jne. Samas saate tutvustada oma projekti ja selle tulemusi.

Meediakajastus – kutsuge ajakirjanikud oma projekti kajastama mõnele põnevale projekti sündmusele või andke neile intervjuu oma projektist. Kanali valikul lähtuge samuti sellest, kellele tahate oma projekti tutvustada. Täpsemad soovitused ajakirjanikega suhtlemiseks  Lisage oma projekti meediakajastused ka Euroopa Noored kodulehe pressinurka.

Mäng – töötage projekti tulemuste levitamiseks ja oma sõnumi edastamiseks interaktiivne mäng, viktoriin, lauamäng vmt, mis annab osalejatele teadmisi ja oskusi teie projekti tulemuste kohta.

Noortepass – võimaldab analüüsida, mida osalejad projektist õppisid ning seda ka teistele nähtavaks teha. Vt täpsemalt https://euroopanoored.eu/noortepassning http://www.youthpass.eu/

Otsepost – Kui soovite teavitada oma kogukonda, pane tulemused (trükis vmt) kõikidesse ümbruskonna postkastidesse. Samas mõtle läbi, kas see on hea meetod, sest inimesed ei pruugi lugeda kõike, mis nende postkastidesse jõuab.

Projektinänn – Projekti tutvustamiseks võite toota ka visuaalseid materjale:plakateid, voldikuid/flaiereid, T-särke, märke jne. Oluline on, et mõtleksite läbi, kuidas neid kasutada, et see projekti tutvustamise eesmärki kannaks ning sihtgrupp seda ka kasutaks – milline on levitamisplaan? Rohkema arvu noorte kaasamiseks korraldage nt T-särgi võistlus, kus noored saavad esitada kavandid teie projekti sõnumit tutvustava T-särgi disainimiseks. Nii saate levitada projekti sõnumit, laheda T-särgi oma projektile ning ka võistlust laiemalt kajastades tõmmata rohkem tähelepanu oma projektile.

Raamat – kirjutage oma projekti tulemustest raamat või koostageõppematerjal või käsiraamat. Õppematerjali jagamiseks pange see üles  mitteformaalse õppimise portaali. Seal saate tutvuda ka juba koostatud õppematerjalidega. Projekti tulemusi tutvustavad ppt failid saate aga üles laadida nt keskkonda SlideShare, kust neid teisedki huvilised leida võivad. Oma kogemusest vabatahtlikuna kirjutas raamatu „Minu Argentina” Euroopa vabatahtliku teenistuse raames Buenos Aireses töötanud Liis Kängsepp.

Rongkäik – oma sõnumi edastamiseks marssige läbi linna või korraldage muidaktsioone rahvarohketes kohades. Suurema ürituse jaoks on kindlasti vaja taotleda linnavalitsuselt luba!

Simulatsioon või rollimäng – õppematerjalina projektist võite koostada ka simulatsiooni, mis õpetab selles osalejatele erinevaid oskusi ja annab kogemusi teatud olukordades käitumiseks. Simulatsioon sobib hästi tööks noortega, aga ka vanemate sihtgruppidega. Saate simuleerides panna inimesed tavaelust erinevatesse rollidesse. Nii saab hästi käsitleda väga erinevaid teemasid nagu kultuuridevaheline õppimine, inimõigused, otsustusprotsessides osalemine jne. Näiteid erinevate simulatsioonide kohta leiate mitteformaalse õppimise portaali meetodite kogust, SALTO Ressursikeskuste lehe toolbox´istning Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud inimõiguste alase hariduse käsiraamatust Compass.

SMS aktsioon – teavitage projekti sõnumist SMSiga. Sobib lihtsamateks üleskutseteks, nt flashmob´i kokkukutsumiseks, kodulehe külastamiseks, mingi väikese asja tegemiseks.

Sotsiaalse meedia võrgustikud – kajastage projekti tulemusi ka erinevates sotsiaalse meedia kanalites internetis (FacebookOrkutLinkedInYoutube,TwitterRateMySpace jne), mida teie sihtgrupp kasutab. Liituge ja jagage infot oma projekti kohta ka Euroopa Noored Facebooki lehel. Facebookis on eraldi grupp Euroopa vabatahtliku teenistusega seotutele, kuhu samuti olete teretulnud liituma ja panustama. Euroopa Noored Twitteris või Telepurgi kanalis Youtube´is info levitamiseks kirjutage noored@noored.ee

Tänuõhtu, pidu – korraldage projekti lõppedes lõpupidu või tänuõhtu, kuhu kutsuge lisaks projekti tegijatele ja toetajatele ka need, kellele tahate projekti tulemusi tutvustada, nt otsustajad. Kutsudes nt kohaliku volikogu ja/või vallavalitsuse liikmed tänuõhtule, mõistavad nad palju paremini teie projekti tähtsust ja tulemusi, kui siis, kui neile lihtsalt projekti tulemused või ettepanekud saadate. Siduge neid oma projektiga, andke neile tänuõhtul mõni roll – tervituskõne, töögrupis eksperdina osalemine vmt.

Võistlus – korraldage sihtgrupile oma sõnumi edastamiseks temaatiline võistlus, nt esseekonkurss, fotojaht, videokonkurss, graffiti- või kriidijoonistusvõistlus vmt. Oluline on valida žanr, mis sihtgrupile sobib ja suurimat osalust võimaldab. Graffiti puhul leppige kindlasti enne kokku, kus võite võistluse korraldada!

Õnneküpsis – küpsetage küpsiseid, pannes sinna sisse projekti sõnumi või pange sõnum nt ümber šokolaadikommi paberi. Jagage neid komme või küpsiseid projekti tulemusi tutvustades, sellised sõnumid tekitavad uudishimu ja inimesed loevad kindlasti teie sõnumi läbi. Kui see neid kõnetab, jääb see neile ka meelde.