Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste turvalisus

Kõik noorteprojektides osalejad peavad saama õppida ja areneda turvalises keskkonnas, kus kõikide osalejate õigusi austatakse ja kaitstakse. Projekti elluviijad peavad projekti planeerimise ja ettevalmistamise käigus keskenduma osalejate kaitsmise ja turvalisusega seotud küsimusele ning pöörama erilist tähelepanu ka noorteürituse korraldamisega seotud seadusandlusele.Kuigi peamine vastutus osalejate turvalisuse tagamisel lasub toetuse saajal, peavad oma turvalisusele mõtlema ja end riskide osas ette valmistama ka projekti partnerid ja iga osaleja personaalselt.

Oluline on enne noortekohtumist hinnata võimalikke tekkivaid riske ja määratleda tegevusstrateegiaid nende korral. Noortekohtumiste praktika on näidanud, et riskianalüüsi teostamine on noorte jaoks põnev tegevus, mis suurendab teadlikkust tekkida võivatest ohtudest ja arendab noorte vastutustunnet.

Turvalisuse meelespea:

  1. Tegele riskidega. Mõtle, mis võib halvasti minna ning ole valmis probleeme lahendama. Tehke koos oma grupiga riskianalüüs ning juba enne noortekohtumist tegele tekkida võivate probleemidega.
  2. Saa noortekohtumiseks luba. Võib juhtuda, et kohtumise korraldamiseks on vajalik näiteks koolidirektori, politsei, kohaliku omavalitsuse või päästeameti luba.
  3. Toitlustamisele on seatud kindlad reeglid. Tutvu nendega ning tee nii, et toiduohutus oleks tagatud.
  4. Osalejate majutamine peab olema tervisele ohutu. Uuri enne, kas majutustingimused vastavad nõuetele.
  5. Tuleohutuse tagamiseks on hea tutvustada noortekohtumise toimumiskohta näiteks Päästeameti tuleohutusspetsialistile. Tee endale selgeks evakuatsioonitee, tulekustutite asukohad ning tutvusta neid ka osalejatele.
  6. Vigastusi on lihtsam ennetada. Et ikkagi olla valmis esmaabi andmiseks, siis pane kõigile teadaolevasse kohta esmaabivahendite komplekt ning määra esmaabiandja, kelle poole võib alati abisaamiseks pöörduda.
  7. Vajalikud telefoninumbrid pane kõigile nähtavasse kohta. Seal võiksid olla kõigi täiskasvanud juhtide, häirekeskuse, ning näiteks kohaliku konstaabli telefoni numbrid.
  8. Taga hügieeninõuded. Leidke võimalus tagada sobivad pesemise ja WCs käimise võimalus. Tagage puhtus kogu kohtumise toimumise kohas. Eriti tuleb panna rõhku puhtusele toitlustamise ja majutuse ruumides.
  9. Looduses liikumise planeerimisel uurige eelnevalt, kus tohib liikuda ning kus on eraomanik selle keelanud. Eriti põhjalikult tuleb planeerida noortekohtumisel ujumise korraldamist.
  10. Täida seadusi, määrusi jt ettekirjutusi. On kindlad reeglid, kuidas tohib avalikus kohas muusikat lasta ning kuidas tohib looduses liikuda ja lõket teha. Samuti on täpselt reguleeritud inimeste majutamine ja toitlustamine. Selleks, et mitte rikkuda kehtestatud reegleid, tuleb enne põhjalikult uurida, mis on lubatud ja mida teha ei tohi.

Väärtuslikku lisainformatsiooni noorteürituste turvalisuse teemal on võimalik leida Argo Bachfeldti kodulehelt.