Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa Noored mõju-uuring 2010-2011

ray_logo

RAY (Research based analysis of the Youth in Action programme) võrgustiku korrapärane programmi mõju-uuring. Küsitlusuuring viidi läbi programmi Euroopa Noored osalejate ja projektijuhtide seas 2010. aasta novembris ja 2011. aasta mais. Küsitlus saadeti 12 riigi Euroopa Noored agentuuridelt toetust saanud projektide osalejatele ja korraldajatele. Tulemused põhinevad 1498 inimese vastustel. Eestist vastas küsimustikule 216 osalejat ning 57 projektijuhti.

Uuringu tulemustest selgus, et Euroopa Noored programmis osalemine annab tugeva panuse arendamaks noorte sotsiaalseid, kultuuridevahelisi ja võõrkeele pädevusi.  Projektis osalemise tulemusel suureneb austus teiste kultuuride suhtes ning väärtustatakse enam kultuuridevahelisi erinevusi, solidaarsust, tolerantsust ja isikuvabadust. Samuti tunnevad noored rohkem huvi Euroopa teemade suhtes ning leiavad, et on edaspidi ka ise rohkem huvitatud osalema erinevates sotsiaalsetes ja poliitilistes kodanikualgatustes.

Eesti noorte antud vastustest ilmnes, et Euroopa Noored programmil on olnud tugev mõju nende arengule väga mitmetes aspektides. 75% projektides osalenud noortest leidis, et osalemine erinevates noorteprojektides on andnud neile parema konkurentsieelise tööturul, 85% tunnevad end pärast projekti enesekindlamatena.

Arenenud pädevused

70% osalejaid leiavad, et nad on pärast projekti iseseisvamad õppijad, tervelt 90% usub, et oskab end võõrkeeles paremini arusaadavaks teha ning 81% leiab, et suudab genereerida hea idee ning selle ka ellu rakendada. Üle 90% vastanutest leidis, et nende meeskonnatöö tegemise oskused on paranenud ja 78% tunneb, et suudab enesekindlamalt oma mõtteid väljendada.

Noored leidsid, et projektides osalemine on arendanud neis mitmesuguseid kompetentse, kuid eriti kõrgelt hinnati algatusvõime (98%), sotsiaalsuse (98%) ja õppima õppimise oskuse kasvu (90%).

Tulemused näitavad selgelt, et Euroopa Noored programmis osalenud noored on lisaks projektis saadud uutele kogemustele ja sõpradele teinud läbi ka suure hüppe enesearengus.

Tutvu ka uuringu inglisekeelse raportiga (sh metoodika ja tulemuste kirjeldused) või lühikokkuvõttega Eestis 2011. aasta mais läbi viidud küsitluse tulemustest.