Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Solidaarsusprojektide küsimused

Sisu Moodul

  • Solidaarsusprojekti eesmärgiks on lahendada mõni mure, probleem või kitsaskoht kogukonnas/ühiskonnas. Mis vajadus ajendab teid projekti läbi viima? Mida lahendab teie projekt?
  • Solidaarsusprojektide üheks peamiseks eesmärgiks on toetada kohalikke kogukondi. Millise kogukonna heaks teete oma projekti?
  • Solidaarsusprojekt on mõeldud laiemale ringile inimestele (või ka olenditele või loodusele) kui ainult projekti kirjutanud noored või nende sõbrad. Keda või mida soovite oma projektiga aidata?
  • Pea ka meeles, et ühe solidaarsusprojektiga ei kliimasoojenemist peatada ega kõiki Eesti inimesi rõõmustada. Kes või mis on sinu projekti sihtgrupiks? Kelleni on realistlik jõuda ühe projekti läbi
  • Solidaarsusprojekti eesmärgiks peab olema positiivne muutus. Mis muutub sinu projekti tulemusena paremaks?

PS. Alati on hea lähtuda sellest, et eesmärk peaks järgima SMART-reeglit.

S – Specific ehk täpne

M – Measurable ehk mõõdetav

A – Achievable ehk teostatav

R – Realistic ehk realistlik

T – Timed ehk ajaliselt määratletud

  • Projekti esitanud organisatsioon saab enda vastutuseks võtta projekti ellu viivate noorte toetamine projektiga seotud bürokraatiaga toime tulemisel; sellega peab organisatsioonide roll solidaarsusprojektides piirduma. Solidaarsusprojektide (varjatud) eesmärgiks ei saa olla organisatsioonide eesmärkide või põhitegevuse elluviimine.
  • Solidaarsusprojekt ei ole vaid projektijuhi soolo, see annab võimaluse õppida ka meeskonnana toimima. Mis on iga projekti tuumikgrupis oleva noore ülesanded ja vastutusalad projekti elluviimisel?
  • Solidaarsusprojektides on oluline noorte osalus. ESK programmis tähistab see tegevusi, mille noored on ise algatanud ja viivad ka ise läbi. Kvaliteetses solidaarsusprojektis loovad ja teevad ise teoks enamiku projekti eesmärkide saavutamiseks mõeldud tegevusi. Milliseid tegevusi teete oma projektis ise ning milles vajate tuumikgrupi välist abi?
  • Solidaarsusprojekti eesmärgiks on võimaldada seda elluviivatel noortel õppida midagi uut läbi meeskonnatöö, projektitegevuste ja projektiga seotud administratiivsete ülesannete tegemise. Juhul, kui omad juba kogemusi meeskonnaga koos tegusemisel või projekti tegevustega sarnaste tegevuste elluviimisel ning oled ka varem rahastuse taotlemisega kokku puutunud, siis mida uut loodad õppida uue solidaarsusprojekti läbi?

NB! Tegevuste ja teenuste sisseostmise puhul piirdub noorte tegevus peamiselt teenusepakkuja välja valimisega ning arvete tasumisega. Õpimoment sarnaneb seejuures tarbijakogemusele ning jääb solidaarsusprojektide jaoks liiga kesiseks