Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Teavitustöö fond

FONDI EESMÄRGID
Fondi eesmärgiks on tõhustada Erasmus+: Euroopa Noored programmi teavitustööd. Fondi kaudu toetame tegevusi, mis on uuenduslikud ja oluliseks lisaväärtuseks büroo enda tegevusele programmi tutvustamisel.

EELARVE

Fondi kogueelarve aastal 2014 on 5 000 eurot. Maksimaalne taotlussumma ühele projektile on 800 eurot.

TAOTLEMINE
Fond on avatud ENEBi partneritele (esitlejad, nõustajad, maakondlikud partnerid) aastaringselt või senikaua kuni fondi vahendid ära kasutatud on. Kui fond on tühi, anname teile sellest ka teada. Taotlemiseks palun saata taotlusvorm annika.teder@archimedes.ee.

HINDAMINE
Projekti hindab SA Euroopa Noored Eesti büroo komisjon. Taotlejale antakse büroo otsusest teada 2 nädala jooksul alates taotluse laekumisest. Tagasiulatuvalt fondi vahenditest kulusid ei kompenseerita. Hindamise aluseks on projekti sobivus teavitustöö fondi üldeesmärkidega, tegevuste planeeritav mõju, planeeritavate tegevuste kooskõla projekti eesmärkidega.

LEPING JA ARUANDLUS

  • Toetuse saajatega sõlmib SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) lepingu;
  • Aruanne tuleb esitada hiljemalt 1 kuu pärast tegevuste lõppu annika.teder@archimedes.ee;
  • Aruanne koosneb sisulisest aruandest ning kulude ülevaatest vastavalt varem esitatud eelarvele;
  • Aruandele ei pea lisama kuludokumente

VAJALIKUD DOKUMENDID

1. Taotlusvorm
2. Aruande vorm