Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tegevustüübid

Noorsootöötajate õpirändeprojektid (võtmetegevus 1 ehk Key Action 1) jagunevad erinevateks tegevusvõimalusteks. Mõelge läbi, mis on teie projekti eesmärk ja sellest lähtuvalt otsustage,  milline tegevustüüp teie ideele ning partnerite ja osalejate vajadustele kõige paremini vastab.

TÖÖPRAKTIKA
Tööpraktika käigus omandab noorsootöötaja lühikese aja jooksul teadmisi ja kogemusi partnerriigi noorsootööasutuses. Tööpraktika projekti on tavaliselt kaasatud kahe riigi sarnase tegevusvaldkonnaga tegelevad noorsootööasutused. Tööpraktika eesmärgiks on väärt kogemuste vahetus, oskuste ja teadmiste omandamine ja/või pikaajalise partnerluse loomine osalevate organisatsioonide vahel.

ÕPPEVISIIT
Õppevisiidil tutvuvad noorsootöötajad mõne teise riigi noorsootöö korraldusega – noortepoliitika, noorsootöös kasutatavate meetodite, strateegiate ja noorte olukorraga. Õppevisiidi eesmärgiks on muuhulgas kogemuste vahetamine ja osalejate vahelise partnerluse loomine edaspidise koostöö tarvis. Õppevisiidil peab seega olema konkreetne teema, mis on seotud programmi Euroopa Noored üldiste eesmärkidega.

PARTNERLUSSEMINAR
Partnerlusseminar võimaldab mittetulundusühingutel ja teistel noorsootööga tegelevatel gruppidel ja ühendustel leida uusi partnereid. Taolise seminari eesmärgiks on viia kokku partnereid, ja hõlbustada uute projektide ettevalmistamist, mida soovitakse ellu viia mõne programmi Erasmus+: Euroopa Noored alaprogrammi raames. Seminari käigus võib panna paika uute kavandatavate projektide eesmärgid, leppida kokku tegevusprogrammi põhimõtetes ning mõelda läbi konkreetsemaid tegevusi jne.

SEMINAR
Rahvusvahelistel seminaridel käsitletavad teemad on seotud Euroopa tasandi noorsootöös oluliste teemadega, programmi Erasmus+: Euroopa Noored eesmärkidega või alaprogrammidega. Osaletakse diskussioonides noorte mitteformaalse õppimise teemadel ja vahetatakse väärt kogemusi.

NOORSOOTÖÖALANE KOOLITUS
Sellistel koolituskursustel keskendutakse teemadele, mis mõjutavad nii programmi Erasmus+: Euroopa Noored, praktilist noorsootööd kui ka noori. Teema käsitlemisel võetakse lähtekohaks eelkõige mitteformaalse õppimise printsiibid ja metoodikad. Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate noorsootööalaseid teadmisi, oskusi, võimeid ja hoiakuid, mis hakkavad peegelduma nii nende igapäevase töö kui ka programmi Erasmus+ raames teostuvate projektide kvaliteedis.

Üks koolitusprojekti kvaliteeti tagavaid tegureid on professionaalse koolitaja kaasamine projekti ettevalmistamisse ning teostamisse.