Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesmärgid

Rahvusvahelised noortealgatused kuuluvad Erasmus+ teise tegevussambasse (Key Action 2) koos strateegiliste koostööprojektidega. Sellele vaatamata erineb noortealgatus suurel määral teistest koostööprojektidest, sealhulgas eesmärkide, võimaluste ja rahastusreeglite poolest.

Rahvusvahelise noortealgatuse eesmärgid

  • Toetada noortes algatusvõimet, ettevõtlikku ellusuhtumist ja selleks vajalikke oskusi;
  • Suurendada noorte kodanikuaktiivsust;
  • Arendada noortes võtmepädevusi läbi mõtestatud õpikogemuse projekti vältel;
  • Toetada noortegruppide või –organisatsioonide piirideülest koostööd ja heade praktikate jagamist;
  • Suurendada solidaarsust ja üksteisega arvestamist erinevate ühiskonnagruppide vahel.

Kvaliteetse noortealgatuse ABC

  • Noorte aktiivne osalus. Projekti teevad reaalselt noored, tegemist on nende idee ja nende poolt teostatava tegevusplaaniga. Niimoodi saavad noored teha esimesed katsetused projektide maailmas ning palju kogeda ja õppida. On oluline, et projekt ei ole lihtsalt noortele suunatud ning et noored ei ole selle tegevustes vaid aktiivselt kaasa lööjad ja osalejad, vaid et noored on need, kes projekti korraldavad ning selle tegevusi ellu viivad (st ei osta neid ainult sisse ega kasuta vaid tasulisi võimalusi). Tegevused võivad olla suunatud teistele noortele, lastele, ühiskonnale, eakatele, loodusele jne.
  • Ühiskondlik mõju. Projekt peab avaldama mõju kaugemale kui projekti enda meeskond (tuumikgrupp). Läbi tegevuste peaks toimuma püüd head teha ja maailma parandada. On oluline pöörata tähelepanu sellele, mis muutub kohalikus kogukonnas läbi antud projekti ellu viimise – kuidas muutub küla, Eesti, maailm?
  • Uuenduslikkus. Projekt peab olema uuenduslik, sest nagu nimigi ütleb, tegemist on algatusega ehk mõne uue tegemise, tegevusvormi, ideede vms alustamise ja arendamisega. Tegevus ei pea olema ilmtingimata maailmas esmakordne, kuid selles peavad olemas olema olulised uued aspektid, mis teevad just selle projekti eriliseks ja tõelist lisaväärtust andvaks. Tegemist ei saa olla organisatsiooni tavategevuse sisulise või geograafilise laiendamisega ega traditsiooniliste ürituste korraldamisega.