Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Ajakiri MIHUS ja mitteformaalne.ee veeb ootavad peatoimetajat!

Kandideerimise tähtaeg: 31.01.2018 23:59

SA Archimedese noorteagentuur otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS ja noorsootöö ning noorsootöötaja arengut toetavale veebikeskkonnale mitteformaalne.ee tegusat PEATOIMETAJAT

Mitteformaalne.ee veebi arendatakse eesmärgiga:

 • toetada Eesti noorsootöötajate kutsealast enesemääratlust ja noorsootöö kutsealase teadlikkuse kasvu ning levikut tööandjate seas ning ühiskonnas laiemalt pakkudes sellekohast teavet kasutajasõbralikul moel;
 • toetada noorsootöötaja kujunemist reflekteerivaks praktikuks ja tema pädevuste vastavuse ning arenguvajaduste hindamist ja analüüsi pakkudes selleks noorsootöötajatele enesehindamise- ja kutsealase arengu planeerimise ning kaardistamise digitaalseid tööriistu;
 • toetada noorsootööalaste õpimaterjalide ja enesetäiendamise võimaluste levikut ja kasutust arendades välja õpimaterjalide e-varamu ja koolitusvõimaluste teabekeskkond;
 • toetada noorsootöötaja kutse populariseerimist ning kutse taotlemise protsessi.

mitteformaalne.ee sihtgrupiks on:

 • noorsootöötajad
 • noorsootöötajate tööandjad
 • noorsootöö tudengid
 • õppejõud, lektorid, koolitajad

Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste näited:

 1.    muuta kättesaadavaks tööriistad, mis toetavad noorsootöötajat tema kutsealaste pädevuste arengu, vastavuse ning arenguvajaduste hindamisel, analüüsimisel ning omandatud pädevuste tunnustamisel;
 2.    arendada välja kasutajasõbralik juurdepääs noorsootöötajate enesetäiendusvõimaluste e-teabekeskkonnale ja õppematerjalide veebivaramu, (teave noorsootöötajate haridus- ja koolitusvõimaluste kohta ja teabelevi planeerimine; õppematerjalide andmebaas täiendamine; erialaga seotud artiklid ja blogipostitused; teave noorsootöötajatele mõeldud nõustamisvõimaluste kohta; õppegruppidesse kuulujate ligipääs koolitusmaterjalidele ja koolituse kokkuvõtetele, MIHUS sisu avaldamine ja ariklite tagasisidestamise ja arvamuste modereerimine, jne).
 3. soodustada nutikaid veebiarendusi noorsootöötajate kirjeldatud pädevuste, teadvustatud või tunnetatavate arenguvajaduste ning arenguvõimaluste kokkuviimisel, pakkudes veebikasutajale individuaalset rätsep-tuge professionaalse arengu kavandamisel;

 

MIHUS on SA Archimedes Noorteagentuuri poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis ilmub nii trükise kui e-ajakirjana alates 2009. aastast ning toob noorsootöötajateni ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest noortevaldkonnas nii Eestis kui laiemas maailmas. MIHUS ilmub kolm korda aastas. Orienteeruvalt mais, septembris ja detsembris.

Ajakirja väljaandmisega soovib Noorteagentuur panustada noorsootööd puudutava teooria, praktika ja uuringute käsitlusse  ja selle arengusse ning osaleda seeläbi kaasaegse noorsootöö ja noortepoliitika kujundamises Eestis.

Peatoimetaja tööks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kui sulle läheb Eesti noorsootöö areng korda ja soovid eelpoolkirjeldatud eesmärkidesse panustada ning sul on selleks ka väga head eeldused, kandideeri peatoimetajaks.

Edukas kandidaat:

 • on kõrgharidusega;
 • omab tekstidega töötamise kogemust;
 • on loov koostama ajakirja ja veebi sisu ning pädev toimetama valminud tekste;
 • tunneb hästi noortevaldkonda ning soovib oma teadmisi pidevalt täiendada;
 • oskab eesti- ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas kõrgtasemel;
 • oskab edukalt luua kontakte ning loodud suhteid hoida ja arendada;
 • on hea organisaator, kes suudab tagada kvaliteedi.

Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning oma vaade ajakirja MIHUS ühe väljaande kontseptsioonile teemal “Noorsootöötaja kutsealal tegutsevate inimeste arengu toetamine Eestis”  (kuni 2 lk) hiljemalt 31. jaanuariks aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Töö on osakoormusega ning paindliku iseloomuga. Valituks osutunud isikutega sõlmitakse pikendamise võimalusega tähtajaline võlaõiguslik töövõtuleping.

Ajakirja MIHUS: http://mitteformaalne.ee/opimaterjalid/mihus/

Veeb: www.mitteformaalne.ee

Veebi arendamisega ja ajakirja väljaandmisega toetatakse “Noortevaldkonna arengukava 2015-2020” eesmärkide elluviimist ning seda toetatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 1 tegevusest “Noorsootöötajate koolituse arendamine” vahenditest

Lisainfo: Marit Kannelmäe-Geerts marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Olete oodatud kandideerima!