Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Käsitööblogi – lisaväärtus õppimisse

Viimasel ajal on noortel huvi kasvanud isetegemise vastu, eriti käsitöö ja kodunduse vallas, sest ise valmis tehtud asi annab hea enesetunde ning võimaluse olla isikupärane.

Noorte huvid võivad alguse saada nii vanemate initsiatiivist kui ka suurepärastest juhendajatest koolides. Nii näiteks peab Gustav Adolfi Gümnaasiumi käsitöö- ja kodunduse õpetaja Kristiin Sidok ennast maailmamuutjaks õpilaste käsitöö ja kodunduse teema õpetamisel, sest õigel ajal tekitatud huvi käsitöö ja isetegemise vastu toetab noori ka tulevikus, arendades nii nende loovust, praktilisi käelisi oskuseid kui ka ettevõtlikkust. Kristiin on välja töötanud käsitöö- ja kodunduseõpetajatele suunatud õpiblogi, mis aitab õpetajal leida häid ideid noorte loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks õppekavas ettenähtud teemades. Blogis on näitena ära toodud üheksa tunnikonspekti, kõikide puhul alustatud eesmärgist, mis tunni või teema lõppedes peaks olema saavutatud. Õpijuhise rubriigi alt on võimalik täpselt lugeda, kuidas blogi oma töös kasutada saab.

Eriliselt hea näitena võib välja tuua teema „Minu kinda lugu“, kus õpilastel lisaks sellele, et teema lõppedes valmib kandmisvalmis kinnas, on võimalik kogu kindakudumise protsessi erineval moel analüüsida. Eriliseks teebki protsessi see, et tavapäraselt ei ole koolis sage juhus, kus pikemaajalist tööd tehes tuleb analüüsida iseennast selle tegevuse käigus, õppides seejuures tundma nii töötegemise protsessi kui iseennast töötegijana.

Blogi on väga hea näide sellest, kuidas õppimise protsessi muuta atraktiivsemaks ja mitmekülgsemaks. Autor tutvustab erinevaid veebipõhiseid võimalusi õppeprotsessi lihtsustamiseks ja huvitavamaks tegemiseks, mida noor omakorda saab kasutada ka koolivälise tegevuse puhul mitteformaalses õpiprotsessis.

Tutvu blogiga lähemalt.