Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas SANA hoolivaid väärtusi arendas IV (2019)

2019. aastal olid Hoolivate väärtuste tegevuskava eesmärgid järgmised:

1. Inimõiguste hariduse ja noorsootööd seos noortevaldkonnas selgelt kommunikeeritud, sh läbi noorsootöö eriala õppekavauuenduse, inimõiguste hariduse ressursside kättesaadavuse, vastavate poliitikasoovituste formuleerimise ning kajastub SANA tiimi pädevustes ja erinevates tegevusformaatides, näiteks läbi meediakirjaoskuse ja sallivuse teema edendamise

2. Vaimse tervise teemade puhul on noortevaldkonnas enam teadvustatud riskigrupid ning seosed levinumate vaimse tervise murede ja vaimse vägivalla, näiteks tõrjumise vahel

3. Noortevaldkonnas on kättesaadavaks tehtud ja koolitatud inimõiguste haridusel põhineva sootundlik metodoloogia käsiraamatu “Väeneiud” põhjal

4. Seosed valeuudiste leviku ja polariseerumise vahel on rohkem teadvustatud

Eesmärgid said kavandatud tegevuste ulatuses täidetud. Tallinnas toimus inimõiguste hariduse konverents, avaldati poliitikasoovitused inimõiguste teema integreerimiseks noortevaldkonda, toimus inimõiguste hariduse materjalide ja ressursside levitamine sotsiaalmeedia kaudu, SANA tiim sai koolitust inimõiguste hariduse teemas ning andsime taas välja vaenukõne ennetamise käsiraamatu “Järjehoidjad” ning toimetatud väljaande “Inimõiguste haridus ja noorsootöö”. Noortevaldkonna infokandjas MIHUS ilmus inimõiguste hariduse alal ja sootundliku noorsootöö teemadel artiklid.

Ühtlasi tegelesime koostöös SALTO Osaluse Ja Teabe Ressursikeskusega meediakirjaoskuse portaali inimõiguste hariduse alaste tekstide koostamisega ning viisime läbi noorsootöötaatele töötoa „Vaenukõne, seksi väljapressimine ja küberkiusamine“ Euroopa Nõukogu käsiraamatu “Järjehoidjad” alusel Tallinnas.

Andsime eesti keeles välja ka käsiraamatu “Väeneiud” ja sellega komplekti kuuluvad tundekaardid. Hiiumaal ja Haapsalus toimusid 4-päevased vaimse tervise koolitused “Koos vaimult tugevaks: noorte vaimse tervise toetamine”. Koostöös Eesti Pagulasabiga viisime läbi noorte rändetaustaga noorte ja eest noorte ühise fotoringi, milles põgenikutaustaga noored ja kohalikud noored räägivad oma lugusid digitaalsel teel. Sellest võttis osa kümmekond noort iga nädal september-november 2019.

Valik toimunud sündmusi:

29.-30.10 Tallinn, „Noored inimõiguste eest“ konverents, millest võttis osa 105 osalejat, sh 5 Eesti osalist

06.10 Rakvere, noorte diskussioon ja filmilinastus “Varjupaik. Hüvasti, Eeden!” koostöös FestHeartiga ja väliskülalisega (15 noort)

02.10 Tallinn, “Räägime väärtustest!” väärtusteteemaline arutelupäev noorsootöötajale (31 noorsootöötajat)

24.-25.09 (24 osalejat) ja 10.-11.10 (23 osalejat) vaimse tervise koolitus “Koos vaimult tugevaks: noorte vaimse tervise toetamine” Haapsalus

19.-20.09 Tallinn, sootundliku hariduse metodoloogia tutvustamine ja käsiraamatu “Väeneiud” koos tundekaartidega välja andmine (16 noorsootöötajat osales esitlusel)

3.-4.09 Tallinn, inimõiguste hariduse koolitus ja projektilabor (19 noorsootöötajat)

6.-7.06 Tallinn, SANA inimõiguste hariduse tiimikoolitus “”Aga minu õigused?!”” ja sünagoogi õppekäik (15 SANA kolleegi osales)

22.05 Narva, noorsootöö kutseseminar noorsootöö tudengitele, kus toimus 3 inimõiguste hariduse töötuba (osales kokku 84 noorsootöö tudengit)

14.-16.05 (17 osalejat) ja jätkupäev 26.09 (12 osalejat) vaimse tervise koolitus “Koos vaimult tugevaks: noorte vaimse tervise toetamine” Kärdlas

19.02 Rakvere, noorte rändearutelu ja filmiseanss ‘What Will People Say’ (Norra 2017) teatrikinos koostöös Eesti Pakistani Seltsiga (18 noort)