Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur jagas tunnustust ja tänu

Sihtasutus Archimedes ja Noorteagentuur tänasid taaskord aasta tegusamaid inimesi ning parimaid projekte. Tänusündmusel Kuldõun 2016, 8. detsembril Erinevate Tubade Klubis pälvisid noortevaldkonnas tunnustuse ja tänu kõige silmapaistvamad noortegrupid, koolitaja ja organisatsioonid. Meil on hea meel neid ka Sulle tutvustada!

Aasta koolitaja – Deniss Jershov
Deniss suudab iga oma koolitusel osaleja panna tundma, et nad on teretulnud, innustab neid oma süsteemse mõtlemise ja visuaalse loojutustamise andega. Konkurentsitult parim vene-eesti kakskeelne noortevaldkonna koolitaja!

Parim noorte kaasaja – Noortegrupp Jõhvi Noortekas ja nende projekt “Koolikiusamise vastu” Särasilmsed noored, kes omal algatusel võtsid noortekohtumise projekti juhtida ja läbiviia ning said sellega väga edukalt hakkama. Ja seda nende jaoks aktuaalsel teemal: koolikiusamine ning kuidas sellele vastu astuda. Noortekohtumine, milles olid kaasatud nii eesti- kui venekeelsed noored, jääb osalistele pikaks ajaks meelde ning oli esimene samm nende veel eelseisvate (noorte)projektide teel.

Aasta uustulnuk – Noortegrupp Laulasmaa projektipojad
Laulasmaa projektipojad suutsid vaatamata oma noorele eale ja kogemuste puudumisele, omavahel imehästi ühendada projekti kirjutamise, läbiviimise, uute sõprade leidmise, stereotüüpide murdmise vene keele õppimise kohta ning algatada seejuures tore ja loodetavasti pikaajaline koostöö kahe kooli vahel ka laiemalt.

Parim puuetega noorte kaasaja – Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
Projekti sisuks oli Tsehhi vaimse tervise probleemidega noorte külaskäik Tartusse ja kohtumine Tartu vaimse tervise probleemidega noortega, ühised sportlikud ja aktiviseerivad tegevused, sarnaste võimaluste loomine ja kaasamine kogukonda. Tegevused toetasid noorte puuetega inimeste eneseusku, võrdseid võimalusi, taastumist ja integreerumist ühiskonda.

Parim rahvusvahelise noorsootöö projekt koolis – Sillamäe Vanalinna Kool                                  Sillamäe Vanalinna kooli 7.-8.klassi õpilaste poolt algatatud projekt “Beating Mindless Students Eating ” põhiteemaks on koolitoitlustuse korraldamise süsteemi muutmisvõimalused ning koolilõuna menüü tähtsus noortele. Tegusad noored leidsid, et kohtuda võiks kahel korral – noortevahetusel Eestis ning ka Suurbritannias. Antud kaks riiki pole aga sugugi ainukesed, kes koolilõuna artueludesse kaasatud on. Projektis osaleb 5 partnerrriki: Eesti, Rumeenia, Malta, Suurbritannia, Türgi.

Aasta uuendaja (strateegilise koostöö projekt) – Estonian UNESCO Youth Association’s                       Eesti, Läti ja Austria noortevaldkonna organisatsioonid käivitasid 2014. aastal strateegilise koostöö projekti “Creative Learning Cookbook”, mille eesmärgiks oli tuua haridus- ja noortevaldkonda juurde mitmekülgseid õpimeetodeid ja uuenduslikke lähenemisi. Kahe aasta pikkuse projekti raames tutvuti põhjalikult loova kirjutamise, jutuvestmise ja visuaalse fasiliteerimise võimalustega ning koostati kolm käsiraamatut, mis õpetavad neid meetodeid õppetöös rakendama. Projekt väärib esiletõstmist selle poolest, et organisatsioonide omavaheline koostöö ja tegevused olid väga strateegiliselt läbimõeldud ja projekti tulemusena valmisid uuenduslikud õppematerjalid nii haridus- kui noortevaldkonnas töötavate spetsialistide jaoks.

Parim rahvusvaheline noortealgatus –  Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus ULEI                                  Projekti “Ecology of The Young Spirit” algatasid Sillamäe noored, kes peavad oluliseks tervislikke eluviise ja keskkonnasõbralikku tarbimist ning soovivad oma eeskujuga nakatada ka teisi noori. Projekti olid lisaks kaasatud Sloveenia ja Bulgaaria noored ning ühtekokku organiseeriti 68 temaatilist üritust, millesse kaasati ühe aasta jooksul üle 2000 inimese. Projekt sai palju meediakajastust kohalikul tasandil ja see mõjutas mitte ainult tegevustesse kaasatud noori, vaid ka kogukonda laiemalt. Näiteks hakati projekti tulemusena Sillamäe linna arengukavas rohkem tähelepanu pöörama tervislikele eluviisidele. Projekt väärib esiletõstmist just selle poolest, et kui noortel on huvi ja tahtmist, võivad nad oma kodukohas väga palju positiivseid muutuseid käivitada.

Parim kodanikuaktiivsuse edendaja –  MTÜ SpeakNow                                                                         Projekti “Mina otsustan” käigus uuriti levinud eelarvamuste tagamaid, et poliitika on “vanade tegijate” pärusmaa, kõik poliitikud on korrumpeerunud ja lihtsalt hakkajal noorel sinna asja ei ole. Enne projekti põhitegevuste algust viidi läbi küsitlus, millega uuriti täpsemini neid takistusi, miks ühiskondlikult aktiivsed noored ei saa või ei taha astuda poliitikasse. Selle pinnalt valmistati ette 5-päevane seminar, kuhu kaasati tulemuslikult otsustajad ja eksperdid ning arutati koos noortega kodanikuaktiivsuse ja poliitika kujundamise teemadel.  Projekt väärib esiletõstmist selle poolest, et noored said seminarilt kaasa konkreetsed teadmised, oskused ja julguse võtta ise vastutus Eesti tuleviku kujundamise eest.

Suurim vabatahtlike sõber – organisatsioon EstYes                                                                                 MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES on suurim Euroopa vabatahtliku teenistuse koordineeriv organisatsioon. Igal aastal aitavad nad vähemalt kahekümnel organisatsioonil üle Eesti kaasata oma tegevustesse Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlikke. EstYES  tegeleb nii uute organisatsioonide kaasamise, organisatsioonide jõustamise kui ka projektidega kaasneva paberimajandusega. Ilma EstYES´i panuseta oleks välisvabatahtlike kaasamine endiselt paljudele organisatsioonidele vaid idee, mitte reaalsus ning paljud Eesti noored oleksid välismaal vabatahtlikena tegutsemise kogemuse võrra vaesemad.