Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur pakub tööd Noortekohtumiste programmi assistendile

Kandideerimise tähtaeg: 24.01.2018 23:59

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib assistenti programmi “NOORTEKOHTUMISED” elluviimiseks.

2015. aastal käivitunud programmi “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Otsime PROGRAMMI ASSISTENTI, kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • noortekohtumiste programmi info jooksev ajakohastamine noored.ee kodulehel ja programmi töödokumentides;
 • projektide eeltaotluse nõustamine programmi eeltähtaegade raames;
 • noortekohtumiste taotluste hindamine;
 • projektiesitluste läbiviimine sihtgruppidele;
 • projekti lõpparuannete hindamine;
 • projektide nõustamine koolituspäevadel ja projektikülastustel;
 • noortekohtumiste esitlejate võrgustiku töö koordineerimine;

Kandidaadilt eeldame:

 • noorsootöö, mitteformaalse õppimise ning kultuuridevahelise kommunikatsiooni väärtuste ja põhimõtete tundmist, väärtustamist ning oskust neid oma töös rakendada (kasuks tuleb omandatav või omandatud haridus noorsootöö või riigiteaduste valdkonnas, varasem projektikirjutamise kogemus ja varasem teadlikkus Noortekohtumiste programmist )
 • head analüüsi- ja organiseerimisvõimet
 • täpsust ja põhjalikkust
 • initsiatiivi ja proaktiivset suhtumist
 • väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust eesti (võimalusel ka vene ja inglise) keeles
 • avaliku esinemise oskust ja kogemust

Töö on tasustatud, osakoormusega ning paindliku iseloomuga ning võimaldab kodust töötamist. Ülesanded on vaheldus- ja tähendusrikkad. Valituks osutunud isikutega sõlmitakse tähtajaline võlaõiguslik töövõtuleping.

Saada oma CV ja kaaskiri, miks Sind sedalaadi väljakutse huvitab aadressil: noortekohtumised@archimedes.ee