Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteinfovõrgustiku Eurodesk Eesti koolituse koolitaja hange

SA Archimedese noorteagentuur hangib koolitaja rahvusvahelise noorteinfovõrgustiku Eurodesk Eesti kahepäevasele koolitus-kohtumisele. Koolitaja paneb koostöös Eurodeski võrgustiku koordinaatoriga kokku koolituse kava, valmistab ette sisu ja viib selle ellu kasutades mitteformaalse õppe meetodeid. Koolituse fookuses on rahvusvaheline noorteinfo covid-19 olukorras, mil näost näkku infojagamine asendub online-infotööga ning eeldab häid digipädevusi.

Eurodesk tegeleb üleeuroopaliste võimaluste info, sh Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus, jagamisega nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Eurodesk on esindatud 36 Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1200 liikme. Eurodeski töö järgib Euroopa noorteinfo Harta põhimõtteid. Noorteinfo on kõigile võrdselt kättesaadav, tasuta ning kallutamata. Rahvusvahelise võrgustiku partneriks Eestis on SA Archimedese noorteagentuur (SANA). SANA eestvedamisel toimetab üle Eesti 10 kohalikku partnerit, kes jagavad oma maakonnas rahvusvahelist noorteinfot. Partnerite näol on tegemist noortekeskuste, omavalitsuste, rahvamajade ja Erasmus+ projektitegijatega. Kord poolaasta jooksul tuleb võrgustik kokku, et edendada võrgustikutunnet, jagada kogemusi ja uuendada erialaseid teadmisi.

Koolituse toimumise aeg peab jääma vahemikku 30.11. – 11.12. Sobivad koolituspäevad ja toimumiskoht valitakse osapoolte kokkuleppel.  Koolituse kestus on 2 tööpäeva (2x7h), millele lisandub vajadusel saabumine koolitusele eelneval õhtul ja lahkumine kohtumise lõpule järgneval hommikul. Koolitaja töömaht lisaks koolituspäevadele on min. 2 ettevalmistavat kohtumist võrgustiku koordinaatoriga ja vajadusel lisatöö ettevalmistustega.

Osalejate arv on kuni 20 inimest.

Sobiv koolitaja:

 • Omab noorteinfo valdkonnas töötamise kogemust
 • Omab koolitajana tegutsemiseks vajalikku ettevalmistust, teadmisi ja oskuseid, mis on tõendatavad täienduskoolituste, kõrghariduse või koolitajana/õppejõuna töötamise kogemusega
 • Läbi viinud minimaalselt 3 noorteinfo temaatilist koolitust
 • Tunneb noorsootöö aluseid ja valdkonnaspetsiifikat
 • On teadlik noortevaldkonna rahvusvahelistest programmidest*
 • Tunneb võrgustiku haldamise põhimõtteid
 • On kursis noortele suunatud turunduse, kommunikatsiooni ja digitrendidega
 • Kõneleb suhtlustasandil eesti keelt
 • On täpne ja vastutustundlik

Kasuks tuleb:

 • Eurodeski võrgustiku tundmine*
 • Vene keele oskus

* Juhul kui pakkuja ei ole rahvusvaheliste programmidega/Eurodeski võrgustikuga tuttav, oodatakse temalt valmisolekut end koolituse ajaks programmivõimalustega/Eurodeski võrgustikuga kurssi viia

Nõuded pakkumusele

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osades:

 1. Pakkumuse maksumus
  Maksumus (nn hankija kogukulu põhimõttel) peab sisaldama:
  koolituste ettevalmistamise ja läbiviimisega tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide
  ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid ning kõiki hankija riiklikke makse.
  Soovituslik ühe koolitaja koolituspäeva maksumus on kuni 600 eurot (hankija kogukulu põhimõttel, sh kõik riiklikud maksud). Pakkuja ei lisa hanke hinnale majutuse ja toitlustuse kulusid, need kaetakse pakkujale õppijatega võrdsetel tingimustel.
 2. Koolitaja elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:
  1. haridustase
  2. läbitud täiendkoolitused
  3. töökogemus koolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel noortevaldkonnas
  4. koolitust väljatöötamise kogemus koostöös tellijaga
  5. noorteinfo töökogemuse kirjeldus

Pakkumuste hindamine

Pakkumiste hindamisel võtame arvesse:

 • Koolitaja elulookirjeldus (max 30 p)
 • Noorteinfo töökogemus (max 30 p)
 • Pakkumuse kogumaksumus (max 40 p). Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 02. novembril 2020 e-posti aadressile regina.rahn@archimedes.ee. Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.