Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime koolitajaid rahvusvahelise kaasava noorsootöö programmide elluviimiseks

Kandideerimise tähtaeg: 03.05.2018 23:59

SA Archimedese noorteagentuur on alates 2016 aastast viimas ellu üle-euroopalist strateegist koostööprogrammi, eesmärgiga muuta Erasmus + programmis osalemine kättesaadavamaks ja lihtsamaks erivajaduste ja vähemate võimalustega noortele. Käesoleva kutsega ootame koolitajaid meeskonda, kellega koostöös viia ellu selle programmi kahte tegevussuunda: maapiirkondades elavate noorte ja puudest ning terviseprobleemidest tingitud erivajadustega noorte kaasamine. 

Ootame koolitajaid, et viia ellu järgmisi tegevusi 2018 mai – 2019 juuni:

  • Rahvusvahelise koolituse „Youth discovering Erasmus+ Project LAB“ ettevalmistus ja analüüsikohtmised (2-4 ühepäevast koolitust), esimene koolitus toimub 25.05.2018
  • Teavituspäevad kaasava noorsootöö rahvusvahelistest võimalustest (3 ühepäevast koolitust)
  • „Ideest projektini“ kursus erivajadustega noorte koolis (kokku mahult 4 koolituspäeva)
  • Vaheanalüüsiseminar kaasava noorsootöö rahvusvahelistest võimalusest (1 koolituspäev, kahe koolitajaga)
  • Programmi tegevuskava elluviimisel võivad koolitusformaadid ja –mahud muutuda. Sellest tulenevalt võib tekkida täiendava teenuse tellimise vajadus, pakkujatelt, kes osutusid edukaks.

Koolitajatelt ootame:

  • Valmisolekut olla seotud programmi elluviimisega 2018-2019.
  • Teadmist ja kogemust Erasmus +: Euroopa noored kaasatusprojektide elluviimisel.
  • Töökogemust erivajaduste ja vähemate võimalustega noortega (soovituslik).

Saada oma pakkumine, mis koosneb kahest osast: 1. Motivatsioonikiri (Isiklik ja tööalane motivatsioon, koos ettepanekute ja ideedega, kuidas rahvusvahelist noorsootööd nimetatud programmi sihtgrupini viia); 2. Koolitajate kvalifikatsioon (praktiline ja tööalane kogemus, erialane ettevalmistus)

Sinu pakkumist ootame hiljemalt  03.05.2018 e-posti aadressil kai.raku@archimedes.ee.

Pakkumiste kvalifitseerimisel ja hindamisel lähtume kriteeriumitest: 1. Motivatsioonikiri – 50%; 2. Koolitajate kvalifikatsioon – 50%.

Meie jaoks on oluline välja selgitada koolitusvaldkonna parimad tegijad. Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

NB! Kui eesmärgi täitmine seda tingib, võib hanke võitnud pakkuja lepingu täitmisel kasutada ka allhankijaid (kaaskoolitaja, ekspert, …), kes tuleb meiega eelnevalt kooskõlastada.

Ühe koolituspäeva tasu on 336,32 eurot. Tegu on brutotöötasuga, mille maksame koolitajale või allhankijale välja töövõtulepingu alusel. Mõistagi kuuluvad tasumisele ka koolitaja transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Juhime Sinu tähelepanu, et kõik pakkumuskutses esitatud koolitused teostuvad 2019 aasta juuni lõpuks.