Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime koolitajat HUKK-AP rahvusvahelise seminari elluviimiseks

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib koolitajat projekti HUKK-AP rahvusvahelise seminari elluviimiseks 2014.a oktoobris.

HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt ellu kutsutud kaheaastane projekt. Projekti Eesti partneriteks on Tartu LV, Pärnu LV, MTÜ VitaTiim ja MTÜ Urban Style. Meie ühine eesmärk on toetada huvihariduses pakutavate võimaluste vastavust noorte vajadustele, mitmekesisust ja mõjusust; luua eeldused riskinoorte kaasamiseks nendesse tegevustesse võrdselt teiste noortega.

Rahvusvaheline seminar toimub eesmärgiga tuua kokku eri riikide huvihariduse huvilisi, võttes arvesse riikide erinevusi valdkonna ülesehituses. Soovime luua seminariga keskkonna, kus jagada praktikaid ja kogemusi riskinoorte kaasamisest huvihariduse tegevustesse ning julgustada rahvusvaheliste partnerluste teket. Seminari kontseptsioon pannakse paika koos koolitaja ja rahvusvaheliste partneritega. Seminari esialgseks toimumisajaks plaanitud 13-15.10.2015.

Seminari läbiviival koolitajal on:

  • varasem rahvusvaheline koolitamiskogemus;
  • noortevaldkonna olemuse tundmine;
  • arusaam (ja kogemus) huviharidusest ja tööst riskinoortega.

Kandideerijalt ootame CV’d ja motivatsioonikirja. Motivatsioonikirjas soovime lugeda, millist esialgset kontseptsiooni pakuksid seminari läbiviimiseks ja millised teemad või näited peaksid kindlasti leidma käsitlust.

Koolituse elluviimisel lähtume noortevaldkonna koolituste mitteformaalse õppe lähtekohtadest. Ühe koolituspäeva töötasuks saame pakkuda 270 eurot arve lõppsummana.

Kandideerimisega seotud dokumente ootame hiljemalt 04.08.2014 (k.a) aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee. Seminari esimene kontseptsiooniarutelu toimub 11.08 kell 11.00.

Projekti HUKK-AP rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna poolt toetatud programmi „Riskilapsed ja –noored“ vahenditest.