Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Pakutakse tasulist praktikat Euroopa Noortefoorumis Brüsselis

Kandideerimise tähtaeg: 13.06.2018 14:23

Euroopa Noortefoorum (European Youth Forum) värbab 3. kuuks praktikandi. Täiskohaga praktikakoht asub Brüsselis. Praktikanti oodatakse liituma esimesel võimalusel.

Praktikandi tööülesanneteks saavad:

– mitmesuguste ürituste organiseerimine eesmärgiga luua ja hoida suhteid erinevate institutsioonidega,
– Euroopa Parlamendi töö monitoorimine (noorte valdkonnas),
– erinevate poliitikaaktsioonide korraldamine (näiteks EL referendumi simulatsiooni ettevalmistamine Suurbritannias),
– noortevaldkonna (sh struktuurse dialoogi) tervikliku nägemuse toetamine ja arendamine.

Eduka kandidaadi profiil:

– huvi ning kogemus noortepoliitika valdkonnas,
– Euroopa õpingute alane haridus või kogemus mõnes EL insititutsioonis,
-promoürituste korraldamise kogemus (sihtrühmaks poliitikakujundajad ja huvigrupid),
– noortevaldkonnas töötamise/tegutsemise kogemus.

Vajalikud oskused:

• oskus selgelt ja arusaadavalt suhelda,
• organiseeritud ja eesmärgile orienteeritud,
• enesekindel ja kaasav,
• võime töötada inimestega, kellel on erinev sotsiaalne ja kultuuriline taust,
• suurepärane inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, soovitatav on prantsuse keele oskus,
• arvutikasutusoskus.

Praktika on tasustatud ning praktikandile makstakse igakuist brutopalka 1.595,08 €. Samuti kompenseeritakse osaliselt või täielikult sõidukulud Brüsselis ja väljaspool.

Kandideerimistähtaeg: 4. oktoober 2015 südaöö.  

Loe ka lisainfot.