Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Algas noorsootöö nädal – märgakem noori ja noorsootöötajaid!

Tänasest pühapäevani tähistatakse Eestis kuuendat korda noorsootöö nädalat teemapealkirjaga “Lugude kõla”, mis väärtustab noorsootööd noorte ja noorsootöötajate edulugude jutustamise kaudu.

Noorsootöö loob tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, võimaldades noorel pere, kooli või töö väliselt tegutseda asjadega, mis talle kõige rohkem huvi pakuvad. Noorsootöö arendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning võimaldab noorel laiendada oma suhtlusvõrgustikku.

Noorsootöönädala korraldaja, Eesti ANK tegevjuhi Heidi Paaborti sõnul annab noorsootöö nädal noortega töötavatele spetsialistidele võimaluse muuta oma igapäevane töö ühiskonnas nähtavamaks. “Noorsootöötaja töölaud on kirju ja ühtegi sarnast tööpäeva ei ole. Selle ameti pidaja roll noore elus on vähemalt sama suur kui õpetajal. Tänastele noortele edasi antavad väärtused kujundavad homset ühiskonda. Noorsootöö nädala tulemusena saab avalikkus selgema ettekujutuse noorsootöö mitmekesisusest ja väärtusest ning noorsootöötaja ametist ja kutsest.” sõnas Paabort.

 • Eestis on 285 155 noort ehk elanikku vanuses 7-26. Neist noorsootöös
  osaleb hinnanguliselt 200 000.
 • Eestis on umbes 15 000 noorsootöötajat, nende hulgas ka huvikoolides
  töötavad juhendajad (nt treenerid).
 • Noorsootöö on nt avatud noorsootöö, noorteinfo, huviharidus ja –tegevus,
  noorteuuringud, noorteüritused ja laagrid, tööhõivelisuse parandamine,
  noorsootöö koolis, omaalgatuse toetamine, noorte osalus, noorteühingud,
  mobiilne noorsootöö ja rahvusvaheline noorsootöö.

Mis noorsootöönädalal toimub?

 • Eesti ANK Facebooki lehel levitatakse noorsootöö nädala jooksul 35 lugu
  noorsootöö valdkonnast. Vaata igal täistunnil esmaspäevast reedeni kell
  10.00-16.00.
 • Noortekeskustes toimuva Elava Raamatukogu sündmuste raames räägitakse
  noorsootöö mõjust noorte elu kulgemisele ning mida annab noorsootöö
  kogukonnale ja ühiskonnale üldisemalt.
 • Nädala jooksul toimuvad välisvabatahtlike osalusel kultuuridevahelised
  kokanduse töötoad noortekeskustes, huvikoolides ja koolide õppeklassides
  12-19-aastastele noortele. Kultuuriline mitmekesisus jõuab noorteni toidu
  ja ühise ajaveetmise abil.
 • Eesti erinevates paikades saab vaadata Eesti ANK virtuaalseltel fotonäitustel
  Noorsootöö, mis see veel on?” ja “Näoga noorte poole”
 • Pildid Eesti ANK fotonäituse teekonnast asuvad siin.

Kogu noorsootöönädala sündmuste kalender on leitav siit.

Noorsootöö nädalat toetab Eesti Noorsootöö Keskus.