Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Algas uus töö- ja praktikaprogramm noorte tööhõive toetuseks

Euroopa Solidaarsuskorpus kutsub jätkuvalt noori ja organisatsioone liituma vabatahtliku teenistusega Eestis, Euroopas ja kaugemalgi ning algatas noorte tööhõive toetamiseks uue töö- ja praktikaprogrammi.
Vigastatud metsloomade päästekeskus Belgias, toidupank Türgis, laste päkapikurada ehitav noortekeskus Soomes, pagulaskeskus Itaalias või koolid, lasteaiad ja noortekeskused kõikjal Euroopas ja isegi kaugemal. Need on vaid üksikud näited tuhandetest vabatahtliku teenistuse kohtadest üle Euroopa, mis on avatud Eesti noortele vanuses 18-30, keda huvitab 2-12 kuu pikkune vabatahtlik teenistus projektides, mis lahendavad ühiskondlikke ja sotsiaalseid väljakutseid.
Sarnaselt Eesti noortele on oodatud Euroopa Solidaarsuskorpuse võrgustikuga liituma nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonid, kes on huvitatud kodu- ja välismaa noorte vahatahtlikku teenistusse, praktikale või tööle kaasamisest Eestis. Näiteks on praegu populaarseimaks teenistuskohaks Tallinnas ja mujalgi Eestis lasteaiad, kuhu Euroopa Solidaarsuskorpuse kaudu on tulnud vabatahtlikuks noored Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hispaaniast, Ungarist, Ukrainast, Türgist, Poolast jne. Samuti on vabatahtlike populaarsemad võõrustajad Eestis koolid, noortekeskused, abiorganisatsioonid või muud sotsiaal- ja kultuurivaldkonna asutused. Samas on oodatud solidaarsuskorpusega liituma ka hoopis teistes valdkondades tegutsevad organisatsioonid, näiteks spordi- ja kultuuriasutused, kodanikuühiskonna, maaelu edendamise või keskkonnahoiu eest seisvad organisatsioonid.
Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht Karin Öövel: „Nagu tagasiside aastate jooksul vabatahtlikus teenistuses käinud sadadelt noortelt või neid võõrustanutelt näitab, siis tänu sellele silmaring laieneb, suhtumine erineva kultuuritaustaga inimestesse paraneb, võõrkeeleoskus ja huvi keeleõppe vastu kasvab ja sallivust on rohkem. Seetõttu soovitan võrgustikuga liitumist kaaluda kõigil, kes on huvitatud just nendest väärtustest, mille nimel Euroopa Solidaarsuskorpus tegutseb.“
Vabatahtlikku teenistust on erinevatest Euroopa Liidu programmidest rahastatud juba enam kui 20 aastat. Selle aja jooksul on Eestist välismaal vabatahtlikus teenistuses käinud ligi 1100 noort, kõige enam Gruusias, Makedoonias, Prantsusmaal ja Hispaanias. Sama aja jooksul on Eestis vabatahtlikus teenistuses käinud üle 1000 välisriigi vabatahtliku, kelle seas on rohkem Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Eesti lähinaabrusest pärit noori.
Uue meetmena käivitus Euroopa Solidaarsuskorpus sellest sügisest töö- ja praktikaprojektide suund, mis on samuti mõeldud ühiskondlike ja sotsiaalsete väljakutsete lahendamisega tegelevatele organisatsioonidele, kes edendavad oma tegevuse kaudu solidaarsust ehk loovad positiivset muutust ühiskonnas.
SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kost: „Suurim erinevus kahe projekti vahel on see, et vabatahtlikuna teevad noored ennekõike lihtsamat tööd, panustades organisatsiooni heategevuslikesse sihtidesse, mille eest ei maksta neile tasu. Tööprojektide puhul saavad organisatsioonid meie võrgustiku kaudu endale palgata aga noore töölise või spetsialisti positsioonile, kus on tööjõupuudus või kus on vaja organisatsiooni tuua uusi ideid ja töövõtteid, mida teisest riigist pärit konkreetne noor suudab ehk pakkuda, rääkimata organisatsioonile kaasnevast kultuurilisest mitmekesisusest. Praktikaprojekti eesmärk on soodustada 2 kuni 6 kuu jooksul noorte tööle saamist läbi selle, et talle antakse võimalus koguda tööandja juures vajalikku praktilist kogemust ja tööharjumust, et olla tänu sellele kas samale tööandjale või tööturul laiemalt hiljem arvestatavam tegija. Samuti on see väga hea võimalus, millega soodustada tervislike erivajadustega noorte kaasamist.“
Programmis osalemiseks peab organisatsioonil olema kvaliteedimärgis, mida saab taotleda aastaringselt. Kui märgis on käes, saab juba esitada omapoolse projekti vabatahtlike, praktikantide ja töötajate vastuvõtmiseks või saatmiseks ning selleks rahastuse taotlemiseks.
Järgmine rahastustaotluse esitamise tähtaeg on 7. veebruaril 2019!
Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja vabatahtlikuna kaasa lüüa projektides nii enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa. Lisaks kohalikele solidaarsusprojektidele algatab ja rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus vabatahtlikus teenistuses töötamist ning praktika-ja tööprojekte Eestis ja Euroopa Liidu riikides. Eestis juhib Euroopa Solidaarsuskorpuse tööd Sihtasutus Archimedese noorteagentuur.