Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Anna noorele võimalus ja saa rahalist toetust

Viimastel aastatel Eesti tööturul valitsenud sisuliselt täistööhõive ja tööjõupuudus on muutunud tööandjate jaoks peamiseks arengut takistavaks teguriks. Sellegipoolest on paljudel Eesti noortel töö leidmine endiselt keerukas. Tihtipeale saab küll takistuseks vähene töökogemus, kuid vaatamata Eesti väiksusele, jäävad töökohad teinekord noortest spetsialistidest lihtsalt liiga kaugele ning väljaspool tõmbekeskusi on töötajate leidmine seetõttu veelgi keerukam.

Selleks, et toetada nii ettevõtteid kui ka noori tööotsijaid, kutsuti Euroopa Komisjoni poolt ellu programm, mille abil on tööandjatel võimalik taotleda mitmeid toetusi, lihtsustamaks noorte värbamist. SA Archimedes noorteagentuur jagab tööandjatele toetusi, et aidata kaasa noorte tööhõive parandamisele ja lihtsustada tööandjatel tööjõu kaasamist.

Mis kasu saab programmist tööandja?

Täistööajaga noore (programm on mõeldud 18 – 30-aastastele noortele) töötaja või praktikandi, kes on täisväärtuslik meeskonna liige.
Võimaluse hüvitada uue töötaja sisse-elamise ja katseajaga seotud kulutusi programmi toetusega.
Euroopa Liidu ametliku programmi Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise, mis tõestab, et organisatsioon on valmis tegutsema ühiskondliku kasu eesmärgil.

Millist toetust pakub tööandjale Euroopa Solidaarsuskorpus programm?

  • Ühekordne reisikulu toetus (kui noor peab töö tõttu kolima).
  • Korraldustoetust, mis on ühekordne projektijuhtimise tasu tööandjale 225 eurot iga osaleva noore (kuni 30 eluaastat) kohta.
  • Tegevuste elluviimise tasu – 6 eurot päev
  • Toetused vähemate võimalustega noorte kaasamiseks. Selleks et aidata ka neid noori, kelle elus on olnud mingisuguseid raskusi, siis nende jaoks on mitmeid erinevaid toetuseliike.
  • Täiendavate tegevuste toetus projekti mõju suurendamiseks – näiteks seminarid, töötoad, konverentsid, töövarjutus, kohtumised, koolitused, coaching jne.

Millist toetust pakub programm noorele töövõtjale?

  • Ümberasumiskulude toetus (kuni 6 kuud)  4 eurot päevas.
  • Keeleõpe (online) juhuks, kui töötaja või praktikant tuleb mõnest Euroopa Liidu liikmesriigist ja vajab eesti (või vene) keele õpet.
  • Projekte rahastatakse kolm korda aastas ja järgmine võimalus oma projekt esitada on juba 1. oktoobril.
  • Täpsema info leiad SANA kodulehelt.

SA Archimedes noorteagentuur omalt poolt toetab nii organisatsioone kui ka noori mitte ainult rahaliselt, vaid panustab ka noorte isiklikku arengusse koolituste ja toega kogu projektiperioodi vältel.

Mida peab veel teadma?

Praktika- ja tööprojektides osalejatega sõlmib vastu võttev organisatsioon töölepingu ja maksab praktika- või töötasu vastavalt Eesti seadusandlusele. Tasude suurus ei ole ära  määratud, kuid peab olema kooskõlas Eesti seadustega.

Kui projekti võimalused hakkasid Sind huvitama, siis uuri SA Archimedese noorteagentuuri kodulehte  ja võta ühendust töö- ja praktikaprojektide konsultandi Mirjam Kodiga: mirjam.kodi@archimedes.ee või 61 68 971.

Artikkel on valminud koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee