Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

E-raamat: Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur viis 2016.aastal läbi analüüsi “Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel”, millest on nüüdseks valminud tõhus e-raamat.

Analüüsi enda eesmärk oli luua ettevõtlikkuse paremaks mõistmiseks ja selle avaldumise ning toetamise võimaluste kohta noorsootöö kontekstis senisest selgem arusaam.

Analüüsi eesmärgipüstituse eelduseks oli, et noorsootöö toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatusi ning väärtustab noorte ettevõtlust juba täna, kuid puudub selge ning koondatud ülevaade tegevuse sisu, ulatuse ja mõju kohta.

Analüüsiti nii noortevaldkonnas sagedasti kasutatavaid üldmeetodeid (avatud noorsootöö, vabatahtlik tegevus, noorteprojektid, sh rahvusvahelised noorteprojektid, laagrid, noorteühingud, osaluskogud, õpilasfirmad, malevad) kui sadat näidet erinevate meetodite kasutamisest, mille puhul läbiviijad seadsid eesmärgiks noorte ettevõtlikkuse arendamise.
Teooria ja praktika uurimise, analüüsimise ja kirjeldamise kaudu loodi selgem arusaam tänasest noorsootöö praktikast ning selle arenguvõimalustest noorte ettevõtlikkuse toetamisel.