Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesti noored tunnevad hoolivust kodus, Setomaal ja Discordis

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteosakond kutsus kampaania “Siin hoolime” raames noori üles tunnustama kohti, kus nad tunnevad, et nendest hoolitakse. Veebiküsitlusele vastas 365 noort üle Eesti vanuses 15-19. 

Kõige hoolivamaks asukohaks nimetasid noored kodu, kuigi kõige populaarsem vastus oli seotud sõprade ja lähedastega koos olemisega, mis ei vaja konkreetset asukohta. “On selge, et selles vanuses noored hindavad väga kõrgelt inimlikke suhteid. Hoolivust kogevadki nad inimeste, mitte niivõrd asjade või kohtade kaudu. See on kindlasti oluline sõnum noorsootöötajatele,” selgitas kampaania tulemusi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna projektijuht Maari Hõim. Hooliva asukohana toodi välja ka väiksemaid asulaid, kus kogu atmosfääri ja elanike suhtumist üksteisesse kirjeldati hoolivalt – näiteks Setomaa ja Põlva.

Kampaania üleskutsena jagas enda lugu ka viis noort, kes kutsusid teisi noori üles tunnustama hoolivust enda ümber. Vaata videotest, mida arvavad Hanna Grete, Daniil, Niharlsan, Jegor ja Grete, miks on oluline jagada oma ja tunnustada hoolivust enda ümber.

Noored tõid hooliva kohana veel välja ka koole. Uuringu käigus olid täpsemalt nimetatud nii kogu koolipere kui ka spetsiifilisemalt mõnd õpetajat või klassikaaslasi. Paar vastajat oli kirjeldanud enda koolikiusamise kogemust positiivse muutuse võtmes: kuidas tema praegune olukord oli muutunud klassi või kooli vahetades ning koolist on saanud just kõige hoolivam koht, kus noor viibib.

Tähelepanu hulka ja kvaliteeti oli hoolivusega seostatud nii avaliku kui virtuaalruumi kontekstis. Virtuaalruumi tõi kõige hoolivama kohana välja 36 noort. Nende hulgast nimetas suur osa välja just erinevaid suhtlusplatvorme, nende seast populaarseim oli Discord. Teine osa tõi välja sotsiaalmeediat (sihtgrupile omaselt olid populaarseimad platvormid Instagram ja Snapchat), põhjenduseks sealjuures rohkem isiklikku tähelepanu.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakond (endine sihtasutus Archimedese noorteagentuur) on riiklik struktuuriüksus, mis tegeleb alates 1997. aastast noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.