Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kutsume koole osalema programmis “Hooliv klass”

Kutsume koole osalema pilootprogrammis “Hooliv klass”, mis on mõeldud 6.-7. klassidele. Programmi “Hooliv klass” eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. On pigem reegel kui erand, et 6.-7. klasside noored on jõudnud oma arengus etappi, kus seistakse silmitsi väljakutsetega, mis on seotud suhete loomise ja hoidmisega. Sel põhjusel on programm ennekõike abiks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb sageli konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Pilootprogrammi klassid valitakse Tallinna ja Harjumaa koolidest. Kokku saavad programmis osaleda neli klassi. Kogu programmi käigus vaatleme meeskonnana klassi koos klassijuhatajaga. Klassiga toimuva muutuse püsivuse kindlustamiseks on oluline, et klassijuhatajat toetaks laiem professionaalidest tugimeeskond (nt huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhtaja, kohalik noorsootöötaja).

Programmi ülesehitus:

  1. Koostöös mentoriga hetkeväljakutsete kaardistamine ja eesmärkide seadmine koolis (september 2014)
  2. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (26.-27. september 2014) Kloogaranna noortelaagris. Teemad: grupiprotsessid, usaldussuhte loomine, väärtustega tegelemine, grupiprotsesside analüüs ja juhtimine, tagasisidestamine, meeskonnatöö alused ja harjutused
  3. Kahepäevane koolitus klassile (oktoober 2014) Kloogaranna noortelaagris. Teemad: klassi meeskonnatunde tugevdamine, meeskonnatöö oskuste lihvimine, oma tugevuste teadvustamine ja kasutamine meeskonnatöös
  4. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (14.-15. november 2014) Kloogaranna noortelaagris. Teemad: protsessi hindamine, kolleegide toetamine, keeruliste olukordade lahendamine koolis
  5. Programmi kokkuvõtete tegemine koolis.

Lisaks sellele toetab mentor klassijuhatajat planeeritud muutuse suunas liikumisel kahe mentorlustunni raames. Projekti vältel toimub ka tegevuste mõju kaardistamine. Programmis osalemine on klassile ja tugimeeskonnale tasuta. Töökeeleks on eesti keel.

Osalevad klassid valitakse välja koolide kirjalike sooviavalduste põhjal, milles on oluline välja tuua järgmised aspektid:

  • Klassijuhataja motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks);
  • Tugimeeskonna koosseis (lisaks klassijuhatajale 3-4 liikmeline meeskond) ja valmisolek osaleda kõikides programmi tegevustes.

Sooviavaldused täita hiljemalt 27.augustiks!

Lisainfot programmi kohta saate küsida Siim Värvilt aadressil siim.varv@archimedes.ee ja telefonil 6 268 970.

Programmi koolitajad ja mentorid:

Hele Riit-Vällik on noortekeskuse Lille Maja direktor. Ta on viinud kahe viimase aasta jooksul Tartu koolides läbi sotsiaalsete oskuste programmi “Innustavad teod kooliraskustega noortele” ning on pälvinud mõjusa töö eest tunnustust nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Siim Värv on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koolitustegevuste kvaliteedijuht-koordinaator. Ta on töötanud sotsiaalpedagoogina käitumisprobleemidega õpilaste koolis; koolitanud õpetajaid ja noorsootöötajaid lapse emotsionaalse arengu ning gruppide juhtimise teemal.

Anne Õuemaa koordineeris noorsootööd Tartu linnas. Alates augustist 2014 töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses noorsootöö spetsialistina. Ta on töötanud riskinoortega, koolitanud käitumisprobleemide teemal üliõpilasi, nõustanud õpetajaid ja noorsootöö eksperte.

Projekti teostab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ja selle elluviimist toetab Eesti Noorsootöö Keskus. Projektijuht on Marit Kannelmäe-Geerts (marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee).

Programm "Hooliv klass" sooviavaldus koolidele

 

Verification