Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Ligi 75%  13-21-aastastest Eesti noortest sooviks saada rahvusvahelisi kogemusi

73% küsitletud Eesti noortest on huvitatud rahvusvahelise kogemuse saamisest, selgus uuringufirma SaarPoll hiljuti valminud uuringust. Ligi 40% vastajatest sooviks proovida välismaal töötamist, vahetus(üli)õpilasena õppimist või praktikat. Umbes viiendik noortest sooviks osa võtta Erasmus+ noortevahetustest ning kümnendik minna Euroopa vabatahtliku teenistuse raames välismaale vabatahtlikuna tööle.

„Noortele pakutakse tegelikult väga mitmeid  erinevaid võimalusi välismaale minekuks ja rahvusvahelise kogemuse saamiseks ning hea meel on tõdeda, et  noorte  huvi  selliste võimaluste vastu on suur,“ ütles SA Archimedes Noorteagentuuri juhataja Reet Kost. „Erinevad uuringud on näidanud, et näiteks noortevahetustes osalemine  või vabatahtlikuna töötamine  arendab noorte võõrkeele-, kommunikatsiooni- ja, koostööoskusi ning kultuuriteadlikkust ja kohanemisvõimet. Need on aga tööturul ja elus üldse  ühed enim väärtustatud oskused. Samuti on noored edaspidi aktiivsemad ja rohkem huvitatud erinevates kodanikualgatustes osalemisest. Seega on  rahvusvahelises projektis osalemine, välismaal õppimine või töötamine igale noorele hea ja  kasulik kogemus,“ leiab Kost.

Erinevaid rahvusvahelisi võimalusi on juba kasutanud 18% kõikidest küsitluses osalenud noortest. Kõige sagedamini on  osaletud mõnes noorte- või õpilasvahetuses. Sageli on välismaale minekuks kasutatud mitut erinevat võimalust. Teiste vastajatega võrreldes kasutavad rahvusvahelisi võimalusi rohkem 19 -21-aastased noored ja just tüdrukud.

Iga kolmas noor, kes ei ole ühtegi rahvusvahelist võimalust kasutanud, toob põhjenduseks rahapuuduse. Viiendiku jaoks on probleemiks aja -või infopuudus: ei teata ühtegi projekti või ei teata, mida peab mõnest rahvusvahelisest võimalusest osa saamiseks täpselt tegema.

„Hetkel kasutavad rahvusvahelisi võimalusi keskmisest aktiivsemad tüdrukud. Ringleb ka palju müüte, et rahvusvahelisse projekti osalema pääsevadki ainult kõige tublimad ja targemad. Tegelikkuses see nii ei ole ja välismaale kogemusi omandama minna saavad kõik noored. Tuleb vaid sobivaid võimalusi teada  ja  aktiivne olla. Kuigi noored on rahvusvahelistes võimalustes osalemise peamise takistusena toonud rahapuuduse, on tegelikult paljud rahvusvahelised võimalused neile tasuta. Näiteks Erasmus+ programmis osalemise puhul katab kulud Euroopa Liit ning noorel endal kulusid kas ei teki või tekib neid väga minimaalselt“, julgustab Kost.

Noorte teadlikkuse uuringu, millega kaardistati noorte kasutatavaid infokanaleid, teadlikkust rahvusvahelistest võimalustest ning valmisolekut neid kasutada, tellis SA Archimedes Noorteagentuur. Uuringu raames küsitleti kolmesada 13 -21-aastast noort üle Eesti. Uuringu täisraporti leiab siit.