Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime illustraatorit veebiajakirjale MIHUS!

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskus teeb ettepaneku esitada pakkumus veebiajakirja MIHUS kolme 2021. aasta numbri illustratsioonide tegemiseks. 

Noorsootöö veebiajakiri MIHUS on suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös noortega töötavad. Ajakiri pakub lugemist valdkonna teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest nii Eestis kui maailmas ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud. 2019. aasta algusest ilmub ajakiri vaid internetis. Aastal 2020 oli MIHUSe veebilehel enam kui 13 000 lugejat.

Ajakiri ilmub aastast 2009 ja on olnud lisaks väärt sisule tunnustatud ja auhinnatud ka vägeva kujunduse poolest. 2021. aasta MIHUSe numbrid ilmuvad mais, septembris ja detsembris.

 

Maikuu numbri teemaks on “Kriitiline mõtlemine, meedia- ja infokirjaoskus noorsootöös”. Maikuu illustratsioonid peavad olema valmis hiljemalt 30.04.2021. Järgmiste numbrite teemad selguvad jooksvalt, sarnase ajavaruga illustratsioonide loomiseks (u kuu aega). Igasse numbrisse tuleb teha illustratsioone u 10-15 tekstile, iga numbri puhul tahame näha erinevat kunstilist käekirja.

 

Ootame illustratsioonidelt värvi ja maksimalismi, et täita aasta ägeda energiaga. Soovime näha kujundust, mis ühest küljest tekitab noorsootöötajates (oluline on arvestada, et ajakirja sihtgrupp on täiskasvanud noortega töötavad inimesed, mitte noored) huvi ja indu seda lugeda, kuid samas peaks olema tegemist materjaliga, mis sisaldab ka visuaalset inspiratsiooni.

Iga ajakirjanumbri ilmumisel korraldame MIHUSe sotsiaalmeediakampaania – 2 illustratsiooni tuleb konverteerida 9 erinevasse sotsiaalmeedia formaati (sh GIF ja HTML), ühe numbri jaoks luua kokku 18, aastas 54 formaati.

 

Pakkumuses tuleb esitada: 

▪ Illustratsioonide hind (esitada nii 1 pildi hind kui ka 45 pildi maksumus kokku käibemaksuta + ühe illustratsiooni sotsiaalmeedia formaati konverteerimise hind käibemaksuta).

▪ Kolm näidet töödest, kus näha erinevat kunstilist käekirja. Neist üks teemal “Kriitiline mõtlemine noorsootöös”, teised kaks võivad olla varasemad tööd.

 

Pakkumuste hindamisel hinnatakse pakkumuse hinda 40 punkti väärtuses (madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “madalaim väärtus” / “pakkumuse väärtus” * “osakaal”.

Näidistöid hinnatakse 60 punkti väärtuses:

Kunstiliste käekirjade erinevus kolme näidistöö puhul.

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle esitatud töödes on näha kolme eristatavat kunstilist käekirja, stiili. Minimaalsed punktid antakse pakkumusele, kus näidistöödes on näha ühte kunstilist käekirja.

0-20 punkti

Maksimalism värvides.

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle näidistöödes on kasutatud värve kunstitöö mõtte edastamiseks; värvide kasutus vastab värviteooriale (töös kasutatud värvid ja toonid sobivad omavahel).

Minimaalsed punktid antakse pakkumusele, kus näidistöödes on esindatud vaid must ja valge värv.

0-20 punkti

Teemakohasus näidistöös „Kriitiline mõtlemine noorsootöös“.

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle näidistöö vastab teemale ning näidistöö mittevastavus teemale saab minimaalsed punktid.

0-20 punkti

Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Võitjaks osutunud pakkujaga sõlmitakse võlaõiguslik leping tähtajaga 31.12.2021.

 

Pakkumise palume esitada hiljemalt 15.03.2021. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt Monika Riso emaili aadressile monika.riso@harno.ee.