Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur toetas 46 Erasmus+ projekti ligi 900 000 euroga

SA Archimedes Noorteagentuur eraldas 2015. aasta teise Erasmus+: Euroopa Noored taotlusvooru tulemusel noortevaldkonna projektidele toetust kogusummas 883 181,53 eurot.

Kokku esitati teises taotlusvoorus 93 taotlust, millest 1 taotlus sisaldas endas 1 noortevahetust ja 2 noorsootöötajate õpirände projekti. 93-st taotlusest vastasid nõuetele ehk olid abikõlblikud 86. Toetust sai kokku 46 projekti ehk 49% esitatud taotlustest. Vaata ka toetust saanud projektide nimekirja.

Kokku toetasime:

KA1 – noorte ja noorsootöötajate õpiränne
• 14 noortevahetust 27-st
• 22 Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti 24-st (toetusprotsent 92)
• 5 noorsootöötajate õpirände projekti 26-st (toetusprotsent 21)

KA2 – strateegiline koostöö
• 3 noortealgatust 11-st strateegilise koostöö / noortealgatuse taotlusest (toetusprotsent 27)

KA3 – noorte osalusprojektid
• 2 noorte osalusprojekti 7-st (toetusprotsent 29)

Vaata ka abikõlblike projektide punktiskoore. Minimaalne punktisumma, millega on veel võimalik projektile toetust eraldada on 60 punkti. Sealjuures peab taotlus iga hindamiskriteeriumi raames koguma vähemalt 50% punktidest.

NB! Koostöö naabruspiirkondadega

70-st KA1 abikõlblikust projektitaotlusest 21 oli esitatud koostööks ühe või mitme EL naabruspiirkonna riigiga. Kuivõrd koostööks naabruspiirkonna riikidega on võimalik Erasmus+ programmijuhendi kohaselt eraldada umbes 25% KA1 eelarvest, tähendab see seda, et konkurents nende projektide vahel on tihedam kui programmiriikidega. Kokku toetasime teises taotlusvoorus 11 naabruspiirkonna riikidega koostöös esitatud taotlust ehk 52% seda tüüpi taotlustest. (Võrdluseks: KA1-s tervikuna sai toetust 59% abikõlblikest projektidest).