Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteprogrammide keskus otsib seirekoordinaatorit!

Meie juures saad Sa:

  • koordineerida Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse (edaspidi keskus) osalust rahvusvahelise RAY võrgustiku uuringuprojektides,
  • korraldada andmekogumisi rahvusvaheliste ja siseriiklike uuringuprojektide tarvis;
  • teostada programmide ja keskuse tegevuste tulemuste analüüse ja hindamisi, koostada programmide trendide kohta ülevaateid;
  • edastada asjakohaseid uuringutulemusi tiimile, partneritele, otsustajatele ja sihtgruppidele, kasutades selleks kaasaegseid kommunikatsioonimeetodeid ning kaasates partnereid;
  • nõustada keskuses muutuste juhtimist, arendustegevusi ja teenuste kujundamist;
  • koondada statistikat ja koostada ülevaateid projektitaotluste ja toetust saanud projektide kohta.

Ootame Sind tiimiga liituma, kui Sul on:

  • magistrikraad (võib olla lõpetamisel) või sellega võrdsustatud haridustase;
  • analüütilise töö ja andmeanalüüsi kogemus;
  • väga hea eesti ja inglise keele oskus;
  • hea eneseväljendus- ja esinemisoskus ning oled valmis olema kõneisik uuringutulemuste tutvustamisel.

Kasuks tuleb kogemus rahvusvahelise koostöö, noortevaldkonna uuringute ja analüüside teostamise ning uuringutulemuste kommunikatsiooni korraldamise valdkonnas. Ideaalis oskad kasutada ka andmetöötlusprogramme (SPSS, R) või oled teostanud kvalitatiivseid või kvantitatiivseid uuringuid või kasutanud visualiseerimise tarkvara.

Oled hea analüüsivõimega ning sulle meeldib olla algataja rollis, välja pakkuda lahendusi ja langetada iseseisvalt otsuseid; oled arengule orienteeritud meeskonnamängija. Ning tunned end ära meie väärtustes:

Koosloome. Avatus. Hoolivus. Asjatundlikkus.

Meil on hea töötada, sest peame oluliseks tiimiliikmete arengut, tervist, head töökeskkonda ning tunnustame oma inimesi erineval moel, hinnates nende asjatundlikkust ja panust.

Töö asukoht on Tallinn. Töö eeldab täiskoormusega töötamist ja tööle asumist hiljemalt 2022. aasta oktoobris.

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri, miks Sind sedalaadi väljakutse kõnetab ühes palgasooviga 12. oktoobriks läbi meie kandideerimiskeskkonna.
Lisainfo: Reet Kost, noorteprogrammide keskuse juhataja, reet.kost@harno.ee.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekaitse-tingimustest, mis on leitavad ministeeriumi kodulehelt www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine