Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime illustraatorit veebiajakirjale MIHUS

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib illustraatorit ajakirja MIHUS kolmele 2020. aasta numbrile!

Noorsootöö ajakiri MIHUS on suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös noorsootöötajatena tegutsevad. Ajakiri pakub lugemist nii teoreetilistest kui ka praktilistest lähenemistest valdkonnas ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud. 2019. aasta algusest ilmub ajakiri vaid internetis. Veebis on lehel aastas enam kui 6000 lugejat.

Ajakiri ilmub aastast 2009 ja on olnud alati lisaks väärt sisule tunnustatud ka vägeva kujunduse poolest. 2020. aasta MIHUSe numbrid ilmuvad mais, septembris ja detsembris. Maikuu illustratstioonid peavad olema valmis hiljemalt 30.04.2020. Järgmiste numbrite teemad selguvad jooksvalt, sarnase ajavaruga illustratsioonide loomiseks (u kuu aega).

Ootame igasse numbrisse illustratsioone u 10-15 tekstile, iga numbri puhul sooviksime näha ka pisut erinevat kunstilist käekirja. Maikuu numbri teemaks on “Jätkusuutlikkus noorsootöös”, teema raames on fookuses keskkonnahoid ja -teadlikkus, kuid ka jätkusuutlikkus laiemas võtmes.

Pakkumiseks tuleb esitada:

  • Illustratsiooni näidis teemal “Keskkonnateadlikkus noorsootöös”.
  • Illustratsioonide hind (esitada nii 1 pildi kui ka kokku 45 pildi neto hind) + sotsiaalmeedia reklaami konverteerimise tasusoov (neto).
  • Tuua kolm näidet varasematest töödest, kus näha erinevat kunstilist käekirja.

Ootame illustratsioonidelt värvi ja maksimalismi, et täita aasta ägeda energiaga. Soovime näha kujundust, mis ühest küljest tekitab noorsootöötajates (oluline on arvestada, et ajakirja sihtgrupp on täiskasvanud noortega töötavad inimesed, mitte noored) huvi ja indu seda lugeda, kuid samas peaks olema tegemist materjaliga, mis sisaldab ka visuaalset inspiratsiooni.

Iga ajakirjanumbri ilmumisel korraldame MIHUSe sotsiaalmeediakampaania – 2 illustratsiooni tuleb konverteerida 9 erinevasse sotsiaalmeedia formaati (sh GIF ja HTML), ühe numbri jaoks luua kokku 18, aastas 54 formaati. Palun lisada teoste sotsiaalmeediakampaaniate formaati konverteerimise tasusoov eraldi märkena hinnasoovile.

Pakkumiste hindamisel hinnatakse pakkumise hinda (40%) ja kujunduse näidet (60%). Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Võitjaks osutunud illustraatoriga sõlmitakse võlaõiguslik leping. Pakkumise palume esitada hiljemalt 28.02.2020.

Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt Sihtasutus Archimedese noorteagentuuri ajakirja MIHUS peatoimetaja Laura Välik e-posti aadressile laura.valik@archimedes.ee.