Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime rahvusvahelise noorteinfo partnereid igas maakonnas aastaks 2022

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus kuulutab välja hanke maakondlike rahvusvahelise noorteinfo partnerite leidmiseks.

Töö sisuks on maakonna piires anda noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele infot rahvusvaheliste projekti-, õpi- ja arenguvõimaluste kohta kasutades nii offline kui ka online kanaleid. Rahvusvaheline infotöö toimub Eurodesk võrgustiku raames. Eurodesk on üleeuroopaline võrgustik, mille missiooniks on „tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelistest õpi- ja töövõimalustest ja julgustada neid olema aktiivsed kodanikud“. Fookuses on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele. Lisainfo: https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/ 

TEENUSE SISU

Teenuse osutamise periood on 01.03. – 31.12.2022.

Ootused partnerile:

 • Osalemine maakonnas toimuvatel noorte töö-, haridus- ja karjäärimessidel ning infopäevadel – virtuaalselt või kohapeal kui olukord lubab
 • Sihtgrupile huvipakkuva info jagamine veebis ja sotsiaalmeedias, sh oma asutuse digikanalite arendamine info leviku suurendamiseks
 • Koostöö maakonnas tegutsevate haridus- ja noorsootööasutustega infotundide korraldamiseks
 • Mitteformaalsete meetoditega sündmuste korraldamine noortele, mis annavad infot ja/või õpetavad projekte kirjutama (võimalus siduda juba planeeritud sündmustega)
 • Maakonnas elavate rahvusvahelise kogemusega noorte kaasamine infotegevustesse
 • Infomaterjalide jagamine
 • Ajakohased teadmised Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse, DiscoverEU programmidest (pakume koolitust ja personaalset nõustamist selle tingimuse täitmiseks)
 • Osalemine rahvusvahelises Time to Move kommunikatsioonikampaanias (Oktoober 2022)
 • Osalemine infohommikutel koordinaatoriga kord kuus, et anda ülevaade toimunud tegevustest ning jagada kogemust teiste Eurodeski partneritega üle Eesti
 • Osalemine kahel koolituskohtumisel Eurodeskidele vajalike pädevuste arendamiseks (aprillis ja novembris)

Pakume:

 • Finantseering infotegevuste korraldamiseks
 • Infoüritustel osalemisest tekkivate kulude hüvitamine (osalustasu, transpordikulu, inventar, vajadusel majutus ja toitlustus)
 • 100% kaetud koolitused Eestis ja välismaal
 • Igakülgset abi esitluste ja töötubade kokku panemisel
 • Infomaterjalid ja meened programmide ja ülaltoodud kampaaniate kohta
 • Infotöö tegemiseks kasutaja infosüsteemi Google Suite platvormil

Maksimaalne aastane finantseering on 1200 eurot maakonna kohta. Teenuse eest tasumine toimub hankelepingu alusel.

PAKKUMUSE ESITAMINE

Osalema oodatakse noortega töötavaid asutusi ja organisatsioone. Kandideerimiseks palume täita kirjaliku dokumendi, mis sisaldab teie organisatsiooni ja põhitegevuste tutvustust (sh kogemus rahvusvahelise noorsootööga) (max. 200 sõna), rahvusvahelise noorteinfo hetkeolukorra kirjeldust maakonnas (max. 400 sõna) ning tegevuskava aastaks 2022.

Aastane tegevuskava sisaldab:

 • Infotegevuste nimetused
 • Infotegevuste lühikirjeldused
 • Infotegevuse korraldamise hinnanguline maksumus
 • Infotegevustes osalemise hinnangulised kulud

Juhul kui olete huvitatud hankes osalemist, siis palun võtke ühendust laura.kiviselg@eurodesk.eu, kes saadab pakkumuse esitamiseks vajaliku dokumendipõhja. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 31.01.2022. Nõutud dokumendid tuleb saata aadressil laura.kiviselg@eurodesk.eu.

PAKKUMUSE HINDAMINE

Pakkumusi hinnatakse tegevuskava põhjal. 50% punktidest annab tegevuskava vastavus hankes seatud ootustele (max 50 punkti) ning 50% varasem kogemus rahvusvahelise noorsootööga (max 50 punkti). Igast maakonnast valitakse välja üks pakkuja, kellel on kõige rohkem punkte, kuid mitte vähem kui 60 punkti.

Lisainfo: Laura Kiviselg, e-mail laura.kiviselg@eurodesk.eu, 56 935 658