Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sinu arvamus kujundab Euroopa solidaarsuskorpuse tulevikku

Euroopa Komisjoni ootab kõiki noori ja noorteorganisatsioone avaliku konsultatsiooni kaudu panustama Euroopa solidaarsuskorpuse (European Solidarity Corps) arengusse. Avalikule konsultatsioonile oodatakse vastuseid 2. aprillini.

Euroopa Komisjon kuulutas 2016. aasta detsembris välja uue algatuse, mille nimeks sai Euroopa solidaarsuskorpus ja mille eesmärk on pakkuda noortele töötamise või vabatahtlikuna tegutsemise kaudu võimalus panustada ühiskondlikult aktuaalsetele väljakutsetele vastamisel, väljendada oma solidaarsust ning samas omandada väärtuslikke kogemusi.

Euroopa solidaarsuskorpus ühendab kahte teineteist täiendavat suunda: vabatahtlik tegevus ja tööprojektid. Vabatahtliku tegevuse suund annab noortele võimaluse osaleda 2–12 kuu jooksul mõnes teises riigis täistööajaga vabatahtlikus teenistuses. See suund põhineb Euroopa vabatahtlikul teenistusel (mis kuulub programmi Erasmus+) ning muudel ELi toetusprogrammidel.

Tööprojektidega seotud suund annab noortele võimaluse töötamiseks, praktikaks või õpipoisiõppeks erinevates sektorites, mis hõlmavad solidaarsusega seotud tegevusi ning mis vajavad motiveerituid ja sotsiaalsete teemade pärast muret tundvaid inimesi. Tööprojektide suund ehitatakse üles järk-järgult asjaomastes valdkondades tegutsevate avalik-õiguslike asutuste, vabaühenduste ja äriühingute partnerluste kaudu.

Programmi esimeses etapis 2017. aastal rahastatakse noorteprojekte juba olemasolevate EL-i toetuste kaudu. 18-30 aastastele suunatud programmi on juba kirja pannud ennast üle 21 000 eurooplase, lisaks on osalema oodatud ka kõik organisatsioonid, kes soovivad oma ettevõtmistesse rohkem noori kaasata.

Käesoleva aasta maikuus soovib Euroopa Komisjon anda programmile uue hoo juba eraldiseisva õigusliku alusega programmi loomise kaudu, mis hakkaks ideaalis tööle alates 2018. aastast.

Selleks, et koguda arvamusi Euroopa solidaarsuskorpuse edasiseks arendamiseks, ongi ellu kutsutud kõnealune avalik konsultatsioon, millele oodatakse vastuseid kuni 2.aprillini. Vastata võivad nii üksikindiviidid, st noored ja noorsootöötajad, kuid vastust saab esitada ka oma asutuse/organisatsiooni nimel. See on hea võimalus kaasa rääkida ning tõstatada küsimusi ja probleeme, mis loodetavasti saavad vastuse Euroopa Komisjoni poolt loodavas õiguslikus aluses uuele programmile.

Kutsume kõiki noori, noorsootöötajaid ja noorteorganisatsioone üles osalema avatud konsultatsioonis – just nii on võimalik teil kaasa rääkida Euroopa solidaarsuskorpuse tuleviku ja arengu osas!

Aita Euroopa solidaarsuskorpust SIIN