Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tänavune noorsootöö nädal keskendub noorte kaasamisele

1.-7. detsembrini tähistatakse juba neljandat korda üle-eestilist noorsootöö nädalat. Seekordne noorsootöö nädal kannab pealkirja „Noorsootöö kaasab mind“, millega soovitakse tähelepanu pöörata noorte suuremale kaasamisele noorsootöösse ning noorsootöö võimalustele ebavõrdsust vähendada.

Tänavune noorsootöö nädala teema on Euroopa Noored Eesti büroole eriti südamelähedane seetõttu, et oleme seadnud endale eesmärgiks tegutseda selle nimel, et Eesti noorsootöö (sh huviharidus) muutuks järjest kaasavamaks ja oleks avatud kõikidele noortele hoolimata nende taustast, huvidest ja kogemustest.

ENEB tegeleb kaasava noorsootöö edendamisega eelkõige Erasmus+ programmi ja Huvikoolide kaasamise ja arenguprogrammi (HUKK-AP) toel. HUKK-AP programm loodigi eesmärgiga muuta huvihariduse mitmekesisemaks ning luua eeldused ja toimivad lahendused selleks, et ka riskinoored saaksid olla huviharidusse kaasatud võrdselt teiste noortega.

Usume, et tõeliselt kaasav noorsootöö saab pakkuda tuge väga paljude meie ühiskonna murekohtade lahendamisel – ebavõrdsuse ja töötuse vähendamisel ning sallivuse ja ühtekuuluvustunde kasvatamisel. Kaasav noorsootöö ei sea eeldusi noore varasematele kogemustele ja teadmistele nagu see on standardiks hariduses ja tööturul, vaid võimaldab noortel osaleda vastavalt nende võimetele. Just selle tõttu saab noorsootöö olla toeks ka nendele noortele, kes ühel või teisel põhjusel haridusest ja tööturust kõrvale on jäänud või kellel on raskusi seal edenemisel.

Üle-eestilisel noorsootöö nädalal viiakse üle Eesti asuvates noortekeskustes, huvikoolides, noorteinfo keskustes ja noorteühingutes läbi erinevaid noori kaasavaid sündmusi. Lisaks tunnustatakse mitmetes piirkondades üle Eesti tunnustatakse oma piirkonna tublimaid noori ja noorsootöötajaid. Kõikide tegevuste kohta rohkem informatsiooni saab noorsootöö nädala kalendrist.

64790_909427962415615_7192164100897798960_n